Nowe przepisy a prawa mieszkańców

 

W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów z obiektami mieszkalnymi. Nowe przepisy stanowią zwrot w dyskusji dotyczącej własności gruntów użytkowanych w ramach użytkowania wieczystego toczącej się od lat.

Najwięcej obaw i kontrowersji wzbudzają kwestie opłat osób korzystających z prawa użytkowania wieczystego. Jak wynika z treści prawa, umowę o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego zawiera się zwyczajowo na 99 lat, zobowiązując się w tym czasie do uiszczania rocznej opłaty w wysokości ustalonej przez właściciela gruntu. Nowe przepisy zakładają, ze osoby użytkujące grunt z mocy prawa staną się ich właścicielami. Z tego tytułu przez okres 20 lat w formie rocznych rat będą musiały uiszczać opłatę za przekształcenie prawa własności.

– Dla użytkownika mieszkania niewątpliwym plusem w całej tej sytuacji jest skrócenie dożywotniej opłaty do zaledwie dwóch dekad, z dodatkową możliwością wcześniejszego spłacenia zobowiązania w zamian za ustalone prawem bonifikaty. Wśród osób korzystających z prawa użytkowania wieczystego znajdziemy jednak zarówno takie osoby, które za grunt płacą już od kilkudziesięciu lat, jak i takie, które robią to dopiero od niedawna. Ustawa postawi między tymi osobami znak równości.Uzasadnionym byłoby więc rozważenie przez ustawodawcę możliwości przynajmniej częściowego zaliczenia wnoszonej rocznej opłaty z tytułu dotychczasowego użytkowania wieczystego na poczet opłaty za przekształcenie lub ewentualnie uzależnienie od nich wysokości opłat za pozostały okres umowy użytkowania – wyjaśnia szefowa Działu Sprzedaży Mieszkań w firmie OPG Property Professionals Anna Kwaśny.

Istotne obawy budzi również kwestia bonifikat dla osób uiszczających pełną opłatę za przekształcenie z góry – wynoszą one 60% wysokości opłaty w pierwszym roku, a 10% w kolejnych latach.

– Ponieważ wysokość rocznej opłaty za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku, warto już teraz zastanowić się nad dodatkowym przepisem, który zapobiegłby możliwemu nieproporcjonalnemu podwyższeniu stawki przez jednostki samorządowe – wskazuje analityk rynku pierwotnego z biura sprzedaży osiedla ART MODERN w Łodzi Tomasz Jęczkowski.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl


kup artykuly platne