Wchodzi w życie pakiet pięciu ustaw dla firm

 

W dniu dzisiejszych wchodzi w życie pakiet pięciu ustaw, zwany Konstytucją Biznesu, którego celem jest ułatwienie relacji między biznesem a administracją państwową. Nowelizacja zastąpi obowiązującą dotąd ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:


  • Prawo przedsiębiorców,

  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,

  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

– Celem jest to, by nowo tworzone przepisy były jak najmniej dotkliwe, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Dlatego wprowadzamy po raz pierwszy na poziomie ustawowym dyrektywy dla przygotowujących projekty aktów prawnych. Określają one, w jaki sposób tworzyć przepisy, które dotyczą przedsiębiorców. Chodzi o to, by ich zakres nie był szerszy niż to jest niezbędne, aby miały rzetelną analizę skutków i o to, by systematycznie dokonywać przeglądów deregulacyjnych – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Najważniejsza z ustaw – Prawo przedsiębiorców – przewiduje wprowadzenie prostych zasad:


  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,

  • domniemania uczciwości przedsiębiorcy,

  • pisania prawa i jego objaśnień prostym językiem,

  • rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

– Zastosowanie się do takich objaśnień daje gwarancję, że przedsiębiorcy nie spotkają negatywne konsekwencje, jeśli w jego sprawie dany urząd miałby inne zdanie co do wykładni przepisu, albo praktyka interpretacyjna się zmieni. Taką samą gwarancję będzie dawało zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej danego urzędu, która może wynikać np. z wydawanych interpretacji indywidualnych – dodaje Haładyj.

Dodatkowo, obok działalności gospodarczej, wpisywanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIG), utworzona zostanie instytucja tzw. działalności nierejestrowej – z miesięcznymi przychodami do 50% minimalnego wynagrodzenia, a zakładającym firmę przedsiębiorcom przez pierwsze sześć miesięcy przyznawana będzie ulga. Konstytucja Biznesu zakłada również powstanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ułatwiający załatwianie spraw online. Na nowo uregulowane zostały zasady zakładania działalności gospodarczej przez cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych.

Źródło: