Urząd Ochrony Danych Osobowych w szkołach

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zamierza skontrolować monitoring szkolny. Taka decyzja to efekt skarg na nielegalne udostępnianie danych uczniów, które wpływają do UODO. Cześć z nich dotyczy monitoringu, pozostałe wskazują na niewłaściwe udostępnianie danych na rzecz innych rodziców lub podmiotów prowadzących praktyki zawodowe, a także nieodpowiedniego zabezpieczenia dokumentów.

– Od 25 maja do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło 35 skarg dotyczących szkolnictwa. Ta liczba świadczy o tym, że skala naruszeń czy obawy o to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami, nie jest znacząca. To oczywiście bardzo nas cieszy – wskazała prezes UODO dr Edyta Bielak-Jomaa na konferencji prasowej.

Pierwsze kontrole UODO ukierunkowane na niewłaściwe udostępnianie danych osobowych w szkołach zostały zaplanowane na początek listopada.

– W związku z tym, że ustawodawca przepisy dotyczące monitoringu w szkołach wprowadził bez vacatio legis, i dyrektorzy szkół musieliby przystosować się do nowych wymagań w ciągu jednej nocy, powiedzieliśmy, że nie będziemy do końca września podejmować żadnych działań władczych. Zapowiadaliśmy jednocześnie, że przyjdzie taki moment, że będziemy chcieli sprawdzić, czy te nasze bardzo kompleksowe działania przyniosą oczekiwany rezultat. Na sam początek listopada mamy zaplanowane pierwsze kontrole dotyczące monitoringu w szkołach. O efektach będziemy mogli powiedzieć po zakończeniu postępowania – mówiła prezes UODO.

kup artykuly platne