Rząd przyjął projekt ustawy

 

Projekt ministra infrastruktury, dotyczący tachografów stosowanych w transporcie drogowym, został przyjęty przez rząd. Nowelizacja zakłada zwiększenie sprawność kontroli systemu drogowego i poprawienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W tym celu wprowadza możliwość stosowania w budowie tachografów innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i naprawczych oraz ogranicza ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich. Zakazuje również reklamowania i sprzedaży urządzeń służących do manipulowania tachografami.

Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, nowe prawo ma zastąpić Prawo o miarach oraz o systemie tachografów cyfrowych. Dzięki temu obejmą kompetencję dwóch organów: ministra infrastruktury oraz prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM), odpowiedzialnych za homologację tachografów oraz wydawanie świadectw funkcjonalności.

Przepisy doprecyzowują możliwości dotyczące modyfikacji programowych lub sprzętowych w tachografach i wprowadzają rozwiązania zwiększające wiarygodność warsztatów naprawiających i instalujących urządzenia. Dzięki temu w przypadku wykrycia podłączenia niedozwolonego urządzenia do tachografu, funkcjonariusz służby kontrolnej będzie kierował pojazd do sprawdzonego warsztatu weryfikacji swoich podejrzeń. W przypadku stwierdzenia podłączenia urządzeń manipulacyjnych – kosztami obciążony zostanie przewoźnik drogowy.

Nowelizacja jest odpowiedzią na wykrywane corocznie 1500 przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf. Ma zacząć częściowo obowiązywać od 1 czerwca 2018 roku.

Źródło: