Powstał projekt ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej

 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która ma ułatwić potwierdzanie tożsamości podczas korzystania z publicznych usług online.

Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania to kluczowy element elektronizacji obrotu prawnego. Do jej założeń należy zapewnianie bezpiecznej identyfikacji stron przedsiębiorstw i organów publicznych.

– Projektowane przepisy ułatwią obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online. Przewidziano wdrożenie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ułatwi też dostęp do systemów teleinformatycznych administracji państwowej i samorządowej, wykluczy bowiem konieczność pamiętania wielu loginów i haseł do różnych portali usługowych – wynika z komunikatu.

Jak zakłada projekt nowelizacji w krajowym schemacie identyfikacji elektronicznej ma powstać tzw. węzeł transgraniczny, łączący infrastrukturę krajową z analogicznymi na terenie państw Unii Europejskiej. Zawiera również przepisy, wprowadzające stosowanie publicznej aplikacji mobilnej i tzw. „mDokumentów”, przechowywanych na urządzeniach mobilnych. Dzięki nim będzie można chociażby potwierdzić posiadanie konkretnych uprawnień uprawnień.

– Przyjęto, że „mDokumentem” będzie wyciąg danych określających tożsamość posiadacza urządzenia mobilnego oraz – przykładowo – odpowiednik legitymacji szkolnej czy karty miejskiej –wyjaśniono w komunikacie.

Źródło: