Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości

 

Zgodnie z przypomnieniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek odśnieżania dachów i usuwania zwisających z nich sopli lodu. Jak wskazuje resort, właściciel nieruchomości bądź zarządca, którzy nie wywiążą się z obowiązku odśnieżania dachu, muszą liczyć się z ewentualnością ukarania mandatem, a nawet nałożenia zakazu użytkowania obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli lodu należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny – przypomina w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto właściciel nieruchomości jest również zobowiązany do odśnieżania chodnika, jeżeli znajduje się on wzdłuż jego obiektu. W sytuacji, gdy na nieodśnieżonym chodniku poślizgnie się pieszy, to właśnie właściciel nieruchomości może być pociągnięty do odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania. Z obowiązku zwolnieni są tylko ci właściciele, których nieruchomość oddziela od chodnika pas zieleni.

kup artykuly platne