Nielegalne publikacje wyników naboru

 

Zgodnie z przypomnieniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), przepisy RODO uniemożliwiają publikowanie w sieci wyników rekrutacji do szkół czy przedszkoli. Listy wyników naboru nie mogą pojawić się na stronie internetowej placówek, choć – zgodnie z prawem oświatowym – dopuszczalne jest ich wywieszenie w siedzibie.

– Publikowanie wyników procesu rekrutacyjnego na stronie internetowej szkoły jest niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy na taką publikację wyraził zgodę uczeń lub opiekun prawny ucznia. Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu – wyjaśnia UODO w poradniku edukacyjnym poświęconym rekrutacji „Szkoła uczy (się) chronić dane”.

UODO wskazuje również, że listy wyników naboru powinny zawierać imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz wskazanie liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Jednak rozstrzygnięcia w rekrutacji powinny zostać usunięte z placówek po terminie postępowania odwoławczego.

– Prowadząc rekrutację, szkoły i placówki oświatowe pozyskują wiele danych osobowych kandydatów. Dlatego ich przedstawiciele muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, czyli poinformowaniu m.in. o tym kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie wykorzystywał zebrane dane – dodaje prezes Urzędu dr Edyta Bielak-Jomaa.

kup artykuly platne