Nowelizacja ponad 160 ustaw

 

W czasie majówki ma wejść w życie nowelizacja ponad 160 ustaw wprowadzających do polskich przepisów ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zmiany maja dotknąć m.in. kodeks pracy, prawo budowlane, prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe czy przepisy dotyczące dostaw usług elektronicznych. Jak przekonuję pracownicy specjalizujący się w prawie o ochronie danych osobowych, nie oznacza to dodatkowej pracy w czasie majówki.

– W firmach produkcyjnych, nieprzetwarzających dużej liczby danych osobowych w skomplikowanych procesach weryfikacja zgodności z nowymi przepisami ogranicza się praktycznie do kodeksu pracy i zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Bardziej skomplikowanie i wielowątkowo jest tam, gdzie pojawią się zmienione regulacje branżowe, jak w bankowości czy ubezpieczeniach. Powstaje coraz więcej wątpliwości przy interpretacji nowych regulacji. Najważniejsze, że przedsiębiorcy zdali sobie sprawę, że zmiana przepisów o ochronie danych osobowych to nie jednorazowy przypadek. Nakłada na nich stały obowiązek monitorowania ochrony danych osobowych – komentuje adwokat z kancelarii DZP Michał Kluska.

Zdaniem ekspertów nowe przepisy dostosowujące polskie prawo do RODO umożliwią bardziej szczegółową weryfikację prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma jednak raczej ułatwić, nie utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstw.

– Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na zmiany w kodeksie pracy. Łatwiej będzie im gromadzić dane osobowe pracowników za ich zgodą czy wykorzystywać dane biometryczne, jeśli pracodawca uzna to za niezbędne, np. do zabezpieczenia pomieszczeń w firmie. Z drugiej strony z przestrzeni firmowej muszą zniknąć kamery monitorujące wejścia i wyjścia do lokali związkowych. Ważne uprawnienie zyskają też klienci banków, którzy po odmowie udzielenia kredytu będą mieli prawo żądać uzasadnienia, na podstawie jakich informacji oceniono ich zdolność kredytową. Pacjenci zaś będą mogli żądać bezpłatnie wydania im pierwszej kopii dokumentacji medycznej – przekonuje dyrektor zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji Maciej Kawecki.

kup artykuly platne