Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał poradnik

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa ogłosiła pojawienie się, który wyjaśni wątpliwości pojawiające się w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Poradnik jest adresowany do administracji kampanii wyborczej, komitetów wyborczych i obywateli. Można się z niego dowiedzieć chociażby, jak żądać usunięcia z rejestru wyborców swoich danych osobowych.

– Kandydaci w kampanii wyborczej muszą pamiętać, że obok przestrzegania przepisów kodeksu wyborczego również ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniami, w tym RODO. Podczas kampanii wyborczej dochodzi do przetwarzania danych osobowych zarówno zwykłych, jak szczególnych kategorii. Należy pamiętać, że chociażby w ramach zapewnienia sprawnej organizacji procesu wyborów pozyskiwane są dane osobowe o karalności np. kandydatów, jak i dane o stopniu niepełnosprawności wyborców. Niepełnosprawny wyborca ma prawo oczekiwać, iż będzie mu zapewniony także korespondencyjny tryb dokonywania aktu wyborczego, lub oczekiwać działania przez swojego pełnomocnika – podkreśliła dyrektor zespołu ds. sektora publicznego Monika Krasińska.

Poradnik wskazuje, jakie podstawy prawne dają możliwość na przetwarzanie danych osobowych w spisach wyborców, kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych kandydatów na listach poparcia oraz sposobów ochrony kandydata przed nieprawdziwymi informacjami w kampanii wyborczej.

RODO nie zmienia w sposób zasadniczy standardów ochrony danych osobowych. Rozporządzenie w dużej mierze powtarza wiele rozwiązań, wiele zasad, które były ukształtowane dyrektywą o ochronie danych osobowych obowiązującą od 1995 r i wdrożoną w Polskiej ustawie z 1997 r. o ochronie danych osobowych. W poradniku znajdziemy podpowiedzi, w jaki sposób funkcjonować w środowisku wyborczym, tak aby nasze prawa i wolności były chronione w najwyższym stopniu – podsumowała Krasińska.

Poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub odebrać w jego siedzibie.

Źródło: 

kup artykuly platne