Wkrótce zostanie wyznaczymy termin rozprawy

 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odniosła się do przypuszczalnego terminu rozpatrzenia konstytucyjności kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN.

– Jeśli chodzi o termin konkretny, to jeszcze w dniu dzisiejszym nie mogę powiedzieć. – powiedziała Julia Przyłębska. – Natomiast spotykamy się na naradach, przygotowujemy się do wyznaczenia terminu rozprawy, posiedzenia. Nie ma już żadnych przeszkód proceduralnych, żeby wkrótce wyznaczyć termin. Tak, że myślę, że wkrótce będzie wyznaczony – dodała prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy o IPN zakłada karalność przypisywania narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne publicznie i niezgodnie z faktografią oraz umniejszaniu winy ich rzeczywistych sprawców. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Przepisy staną się przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak skierował ją do kontroli następczej Andrzej Duda. Prezydent miał wątpliwości, czy nowe prawo nie ogranicza wolności słowa i nie narusza zasad określoności przepisów prawa.

Uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN wywołało kontrowersji zarówno na terenie Izraela, jak i USA.

Źródło: