Kto zapobiega niekontrolowanej rozrodczości?

 

Kwestie finansowania przez gminy kastrację lub sterylizację zwierząt domowych reguluje ustawa dopuszczająca finansowanie przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych przy poszanowaniu praw ich właścicieli. Inicjujący ją poselski projekt powstał ze względu na fakt, iż wcześniej nie było przepisu, który regulowałby dofinansowywania zabiegów zwierząt dla właścicieli ze środków gminnych.

– Z dotychczasowych unormowań zawartych w ustawie wynika, że gmina mogła jedynie uregulować wysokość środków finansowych na realizację programu poprzez kastrację lub sterylizację, ale wyłącznie w odniesieniu do zwierząt bezdomnych lub kotów wolnożyjących (...), a nie w odniesieniu do zwierząt posiadających właścicieli – podkreślano w uzasadnieniu.

Po wejściu w życie ustawy na gminy przeszło częściowe lub całkowite finansowanie kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych, nawet jeśli posiadają one właścicieli. Sterylizację i kastrację potraktowano w niej jako główne metody zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości, która prowadzi do nadpopulacji zwierząt domowych i – w następstwie – ich bezdomności. Zgodnie z zapewnieniami twórców projektu ustawy, regulacja nie pociągnęła za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa oraz samorządów. Nie wpłynęła również na poszanowanie praw właścicieli zwierząt.

kup artykuly platne