Niewykonalne kontrole ZUS

 

Zgodnie z doniesieniami Gazety Prawnej, projekt nowelizacji, który ma uprościć prawo podatkowe i gospodarcze dla przedsiębiorców, przewidując m.in. zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nie ułatwi kontroli krótkotrwałych zwolnień lekarskich przez ZUS. Choć zmiany prawne pozwolą wezwać na kontrolę szybciej, dopuszczając powiadomienie telefonicznie, przez SMS lub e-mail, a nie wyłącznie drogą pocztową, ZUS czeka wiele trudności.

– Problem pierwszy: ZUS (ewentualnie pracodawca, jeśli to on wzywa) musi znać numer telefonu/adres poczty elektronicznej chorego. Problem drugi: ubezpieczony przebywający na zwolnieniu lekarskim musi w ogóle odebrać połączenie lub wiadomość elektroniczną. Problem trzeci: rozmowa musi być nagrywana i chory musi się na to zgodzić, w przypadku poczty elektronicznej 0 musi zaś potwierdzić otrzymanie wezwania w tej formie – wyjaśniają specjaliści.

Co więcej, nie będzie wystarczająca dorozumiana akceptacja w postaci kontynuowania rozmowy z pracownikiem ZUS albo automatyczne potwierdzenie odebrania e-maila. Niewykluczone więc, że projekt nowelizacji nie sprawi, że stanie się możliwe, by wezwać na kontrolę osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim do 14 dni. Obecnie powiadomienie przesłane pocztą wyklucza możliwość skutecznej kontroli, ponieważ jeśli nie zostanie odebrane, będzie mogło być awizowane przez 14 dni, a więc przez czas, w którym ZUS mógłby skontrolować chorego.

kup artykuly platne