Nowe prawo będzie szkodzić?

 

Jak oceniają eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości otwierająca wszystkim dłużnikom swobodny dostęp do upadłości konsumenckiej jest zbyt daleko idąca. Likwidacja przesłanki etycznej, która umożliwia skorzystanie z ustawy także nierzetelnym i nieuczciwym klientom, powiększy w Polsce zjawisko moralnego hazardu.

Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości oparty jest na koncepcji diametralnie odmiennej od obowiązującej, choć i obecna uznawana jest za liberalną. Jak wskazują eksperci, złagodzenie warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej przyczyniło się w ostatnich latach do istotnego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich, co wywołało m.in. problemy organizacyjne sądów upadłościowych.

– Obowiązujący dotąd w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej imperatyw moralny jako przesłanka dopuszczająca do skorzystania z tego dobrodziejstwa, ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, co potwierdzają badania prowadzone przez KPF na temat finansowej moralności Polaków. Proponowane rozwiązanie prowadzić będzie przede wszystkim do wzrostu skali zjawiska moralnego hazardu. Objawia się on m.in. akceptacją dla takich zachowań, jak częsta zmiana rachunków bankowych, by uniknąć zajęcia środków przez komorników, czy też przepisywanie majątku na rodzinę, by uniknąć spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. A już teraz wyniki naszych badań pokazują, że poziom akceptacji dla takich nieetycznych zachowań jest w Polsce wysoki – twierdzi Prezes Zarządu KPF Andrzej Roter.

infoplanet wydarzenia prawo upadlosc konsumencka

Obecnie obowiązujący ograniczony dostęp do upadłości konsumenckiej jest akceptowany przez większość społeczeństwa, co potwierdza badanie dotyczące finansowej moralności Polaków. Co ciekawe, prawie 27% badanych uznało w nim, że upadłość konsumencka w ogóle nie powinna istnieć.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl