Prezydent zawetował tzw. ustawę degradacyjną

 

Prezydent Andrzej Duda złożył weto wobec tzw. ustawy degradacyjnej, która umożliwia pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy rezerwy i osób, które w latach 1943-1990 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. Wątpliwości prezydenta dotyczą trzech elementów.

– Jest dla nas wszystkich chyba oczywiste – zwłaszcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza po wyrokach sądów warszawskich – Okręgowego i Apelacyjnego z 2012 r. i 2013 r. – że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a zwłaszcza jej kierownictwo, jej czołowi członkowie, to był po prostu związek przestępczy o charakterze zbrojnym – uzasadniał Duda.

Inaczej traktuje jednak osoby, które piastowały najwyższe stanowiska we WRON, w państwie i w partii, jak gen. Wojciech Jaruzelski czy gen. Czesław Kiszczak.

– Jeżeli chodzi o odebranie im stopni wojskowych, sprawa jest dla mnie mało dyskusyjna (...). To byli ludzie, którzy szkodzili Polsce, którzy budowali tutaj ustrój zniewolenia nas wszystkich, Polaków – stwierdził prezydent.

Źródło: