Senacka komisja poparła nowelizację z obniżką o 20%

 

Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich bezdyskusyjnie zarekomendowała przyjęcie nowelizacji z obniżką wynagrodzeń posłów i senatorów o 20%. Projekt ustawy został przekazany do dalszego procedowania bez poprawek.

Według obecnego stanu prawnego wynagrodzenie posłów i senatorów jest traktowane jako wynikające ze stosunku pracy i jest równe wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu określonego dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, bez uwzględnienia dodatku z tytułu wysługi lat. Wynosi zatem 10.020,80 zł brutto. Projekt ustawy ogranicza wynagrodzenie posłów i senatorów do 80%, pozostawiając bez zmian odnośnik – wynagrodzenie podsekretarza stanu, bez uwzględnienia dodatku z tytułu wysługi lat.

Nowelizacja nie obejmuje kwoty diety parlamentarnej, przeznaczonej na pokrycie wydatków wynikających z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Wynosi ona 25% miesięcznego wynagrodzenia posłów i senatorów, a więc 2.505,20 zł brutto i naliczana jest ryczałtem.

– Nowelizacja jest związana ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów, a wprowadzenie nowych rozwiązań wywoła pozytywne skutki społeczne i finansowe – przekonują autorzy projektu ustawy z PiS.

Źródło: