Trybunał orzeka, ZUS nie ma pieniędzy

 

Ponad 140 tys. kobiet z rocznika 1953, które w 2008 roku – w wieku 55 lat – przeszły na wcześniejszą emeryturę, jednak dalej pracowały opłacając składki, 6 marca wygrało z ZUS sprawę o wyższą emeryturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie dostanę jej jednak, ponieważ ZUS nie ma na to pieniędzy. Należność wobec kobiet wynosi 4 mld zł.

Każda z kobiet, która przeszła na wcześniejszą emeryturę, miała nadzieję na podwyższone świadczenie w ramach powszechnej emerytury po 60. roku życia. Zakładały, że ZUS doliczy im do świadczenia składki, które opłacały po 55. roku życia, pracując. Jednak 1 stycznia 2013 roku zmieniono przepisy, przez co emerytury powszechne miały być pomniejszone o kwotę wypłaconych świadczeń w ramach wcześniejszej emerytury. Z tego względu, zamiast dostawać większą emeryturę, czekała je mniejsza nawet o 400 zł.

– Kobiety zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę, ufając, że państwo nie zmieni reguł jej postrzegania w odniesieniu do powszechnego świadczenia emerytalnego. Tymczasem reguły te zostały zmodyfikowane nie dając ich adresatom możliwości stosownej reakcji. Gdyby kobiety te dysponowały wiedzą o tym, że pobieranie wcześniejszej emerytury będzie prowadziło do obniżenia podstawy obliczenia powszechnej emerytury, być może w ogóle nie zdecydowałyby się na skorzystanie z tej możliwości – wyjaśniał uzasadnienie wyroku sędzia sprawozdawca Leon Kieres.

Mimo korzystnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, kobiety mogą nie dostać pieniędzy. Jak wynika z oceny skutków regulacji przygotowanej dla Senatu, koszt z tego tytułu dla ZUS w ciągu 20 lat sięgnąłby 4 mld zł.

– Musimy pamiętać, że przy rozpatrywaniu skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a k.p.a., ZUS zobowiązany jest stosować również art. 146 k.p.a., który wyłącza możliwość uchylenia decyzji po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia. Uchylenie decyzji w trybie art. 145a k.p.a. nie będzie więc możliwe w przypadku tych kobiet z rocznika 1953, u których od doręczenia decyzji przyznającej emeryturę upłynęło już 5 lat – zapowiedział ZUS w opinii.

kup artykuly platne