Gminy spacyfikują nocne sklepy?

 

Jak informuje Rzeczpospolita, w tle ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wprowadzono w życie nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której zawarto przepisy regulujące prawo samorządów do wprowadzenia zakazu sprzedaży trunków alkoholowych od godz. 22 wieczorem do 6 rano. Państwowa Agencja Problemów Alkoholowych już teraz otrzymuje od wielu samorządów informacje o chęci wprowadzenia regulacji normatywnych.

Wprowadzone w ustawie zmiany pozwalają samorządom na wprowadzenie zakazu handlu alkoholem wysokoprocentowym we wszystkich punktach handlowych, z wyjątkiem lokali gastronomicznych, w których trunek spożywany jest na miejscu. Nowelizacja zawiera również ogólny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, nie – jak dotąd – w wyłącznie wskazanych miejscach: na ulicach, placach, dworcach, przystankach, w parkach, szkołach, zakładach pracy i pojazdach komunikacji zbiorowej.

Z nowych regulacji nie są zadowoleni przedsiębiorcy, którzy obserwują wyraźne zainteresowanie samorządów wprowadzeniem ograniczeń.

–To złe prawo i powtarzaliśmy to wielokrotnie podczas prac nad nowelizacją ustawy. Bardzo nas ciekawi, jak gminy podejdą np. do sprzedaży alkoholu na stacjach paliw – komentuje dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.

Źródło: