PIP przypomina o BHP i prawach pracownika

 

Pracownik ma prawo pracować w odpowiednich warunkach, również termicznych. Za zapewnienie mu odpowiedniej temperatury w pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), przepisy BHP wskazują minimalną temperaturę, jaka musi panować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się stanowiska pracy: 18°C przy lekkiej pracy fizycznej i 14°C na pozostałych stanowiskach.

Ponadto w przypadku stanowiska na wolnej przestrzeni niska temperatura w pracy (poniżej 10°C) w okresie od 1 listopada do 31 marca zobowiązuje pracodawcę do ograniczania narażenia na wychłodzenie, przede wszystkim przez zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, a także zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy ogrzeją się lub zmienią odzież.

– Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet – przypomina PIP.

W przypadku złej temperatury w pracy Państwowa Inspekcja Pracy radzi złożyć skargę w okręgowym inspektoracie pracy.

– Zwykle wystarczy jedna wizyta inspektora, by tam, gdzie na zimno poskarżyli się pracownicy, zrobiło się cieplej. Inspektor może bowiem wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt niska temperatury w pracy, by pracować, co zazwyczaj wiąże się dodatkowo z nałożeniem kary grzywny od 1 tys. do 2 tys. zł, a w razie recydywy – do 5 tys. zł – wskazuje PIP.

kup artykuly platne