Ruda Śląska. Finał Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Występy artystyczne, plenery, festyny, warsztaty, dni otwarte rudzkich instytucji oraz turnieje sportowe – tak wyglądał Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, zakończony 25 maja.

– Niepełnosprawni mają ograniczenia, ale posiadają również ogromny potencjał, który należy wykorzystywać – podkreśliła na zakończeniu imprezy Anna Wieloch, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych. – Miniony tydzień był czasem pokazania umiejętności i talentów osób niepełnosprawnych, ale także wzbudzania tolerancji i zrozumienia dla inności – zaznaczyła.

– Otwartość i akceptacja względem drugiego człowieka to podstawa budowy stabilnego społeczeństwa obywatelskiego – podkreślała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Takie wydarzenia jak Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych pozwalają nam poznać osoby niepełnosprawne, ich potrzeby, przeszkody, które muszą pokonywać każdego dnia, oraz możliwości, jakimi dysponujemy, by im pomóc. Czasem potrzeba bardzo niewiele, by niepełnosprawność stała się mniej uciążliwa. Jestem pewna, że w Rudzie Śląskiej nie zabraknie kolejnych inicjatyw, zapewniających osobom niepełnosprawnym równy udział w życiu społecznym – zapewniła.

Podczas minionego Tygodnia niepełnosprawni wzięli udział m.in. w Regionalnym Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, Turnieju Szachowym i Warcabowym, piknikach rodzinnych, a także wyjątkowej Olimpiadzie Radości. Odbył się również plener artystyczny oraz majówka rycerska. Istotnym punktem obchodów były też prezentacje instytucji pomocowych, m.in. Centrum DZWONI z Bytomia i Fundacji Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z Katowic oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

– Nie tylko osoby niepełnosprawne mają potrzeby zaprezentowania swoich możliwości, ale także ich rodziny – zauważyła Anna Wieloch. – Rodzice również chcą pokazać, że ich dzieci nie tylko są niepełnosprawne, ale mają talenty i umiejętności godne pochwały – mówiła.

Dyrektor Wieloch podkreślała również, że od potrzeb materialnych ważniejsze są potrzeby społeczne, rozwojowe i emocjonalne osób niepełnosprawnych.

– Potrzeby fizyczne można zaspokoić w bardzo prosty sposób. Nad potrzebami społecznymi należy się pochylić i podejmować działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych – stwierdziła.

Obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych są już rudzką tradycją. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat pełni rolę koordynatora całego przedsięwzięcia, które zapoczątkowane zostało przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w 2003 roku. Co roku w imprezach organizowanych w ramach tygodnia bierze udział około 2 tysięcy osób. W samej tylko „Olimpiadzie Radości” uczestniczy ponad 200 niepełnosprawnych sportowców.

– Z roku na rok osób i organizacji zaangażowanych w obchody jest coraz więcej – komentowała Anna Wieloch. – Pokazuje to, jak szeroka jest skala potrzeb osób niepełnosprawnych, nie tylko w naszym mieście – uzupełniała. Warto zaznaczyć, że niepełnosprawności są różne i dotykają one ludzi w różnym wieku. – Bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o niepełnosprawnych nie tylko w tym wyjątkowym tygodniu, ale żebyśmy je zauważali na co dzień i nie przechodzili obojętnie wobec potrzeb drugiego człowieka – podsumowała Wieloch.

W 2015 roku w Rudzie Śląskiej z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 3105 orzeczeń osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia – 569 orzeczeń.