Brwinów. Gmina dla gimnazjalistów

Uczniowie otrębuskiego gimnazjum odwiedzili we wtorek – 24 maja – Urząd Gminy Brwinów. W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie spotkali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i sekretarz gminy Anną Kozłowską oraz wzięli udział w grze, w której sprawdzili swoje wiadomości oraz odwiedzili różne referaty.

Na pomysł zorganizowania takiej wizyty wpadła nauczycielka wiedzy o społeczeństwie – Katarzyna Marchel z Zespołu Szkół w Otrębusach. Dzięki odwiedzinom uczniowie mogli skonfrontować swoją szkolną wiedzę z „urzędową” rzeczywistością.

Ponadto mieli możliwość rozmowy z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, który szczegółowo odpowiadał na różne pytania dotyczące spraw najbardziej interesujących młodych ludzi. Poruszono m.in. temat budowy skateparku i remontów ulic, a także inwestycji planowanych w ich najbliższej okolicy. Gimnazjaliści zyskali

w ten sposób wyjątkową lekcję edukacji obywatelskiej.

Na młodych wizytatorów czekała również gra, w której uczestniczyli podzieleni na cztery drużyny. Niektóre zadania sprawdzały szkolną wiedzę na temat funkcjonowania samorządu – zarządzania drogami publicznymi czy podziału realizacji zadań samorządowych. Pozostałe wyzwania pozwalały rozwinąć umiejętności praktyczne uczniów, związane z załatwianiem konkretnych spraw w urzędzie – na przykład wypełnianiem formularzy urzędowych.

Gra pozwoliła uczniom zapoznać się z przykładowymi zadaniami, których realizacją zajmuje się urząd gminy

i jego poszczególne referaty. Jakie były wrażenia młodzieży po wycieczce? Nauczycielka Katarzyna Marchel zapewnia: „Bardzo pozytywne!”