Strzegom – Granitowe Serce Polski

Gmina Strzegom posiada cztery bogactwa – złoża granitu, żyzne gleby, ludzi – otwartych dla rozwoju przedsiębiorczości i przyjazny dla biznesu samorząd.

Gmina Strzegom jest atrakcyjnie położona wśród granitowych i bazaltowych Wzgórz Strzegomskich. Dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 5, przylegającą do podstrefy Strzegom – Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej 17 km od autostrady A 4, 11 km od budowanej S3 i 55km od lotniska we Wrocławiu. Gminę Strzegom zamieszkuje ponad 26 tysięcy mieszkańców. Zajmuje ona zaś obszar około 146 km2.

Strzegom charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Na terenie gminy znajduje się 31 okręgów górniczych, 14 czynnych kamieniołomów granitu, 350 firm zajmujących się wydobyciem, obróbką i przeróbką granitu, w których zatrudnionych jest ponad 4 tys. pracowników. W sumie zarejestrowanych jest 1836 podmiotów gospodarczych różnych branż. Dochody gminy wynoszą ponad 92 miliony złotych. Rokrocznie gmina przeznacza na inwestycje ponad 16 mln zł, skutecznie pozyskując na nie fundusze unijne.

Inicjatywy podejmowane dla wsparcia lokalnej przedsiębiorczości

Gmina Strzegom posiada uzbrojone w media tereny inwestycyjne w strefie i poza nią. Jest otwarta na pomoc w realizowaniu i funkcjonowaniu inwestycji. W podstrefie Strzegom – Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się ponad 6 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych, częściowo klasy IV, co nie podlega wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. Do strefy przylega ponad 14 ha terenów inwestycyjnych, nie wchodzących w Podstrefę Strzegom, które gmina może uzbroić dla konkretnego inwestora.

Gmina Strzegom stwarza preferencje dla przedsiębiorców. W ramach pomocy de minimis udziela zwolnienia na okres 6 lat w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji, a także zwalnia od podatku od nieruchomości na okres 3 lat przedsiębiorców rozbudowujących już istniejące inwestycje. W gminie obowiązują niskie stawki podatku od środków transportu ciężarowego. Sukcesywnie powiększane są również i uzbrajane tereny inwestycyjne w strefie i poza nią.

Lokalny przemysł jest promowany w mediach – krajowych i regionalnych, a także w licznych lokalnych przedsięwzięciach kulturalnych, jak Święto Granitu Strzegomskiego, Biennale Rzeźby w Granicie, Święto Skalników – Barbórka. Gmina bierze też udział w targach kamieniarskich – krajowych i zagranicznych, w targach pracy, w klastrze kamieniarskim. Współorganizuje również konferencje, m.in.: „Klaster kamieniarski szansą dla branży”, "Kamień w architekturze krajobrazu”, a ponadto współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi, w tym ze stowarzyszeniem transportowców oraz wspiera i rozwija szkolnictwo zawodowe, zabezpieczające rozwój przemysłowy. Wszystkie podejmowane inicjatywy maja zmierzać do propagowania przedsiębiorczości i likwidacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Atrakcje turystyczne gminy Strzegom

Atrakcją turystyczną gminy są gotyckie zabytki sakralne, należące do najstarszych przykładów architektury gotyku. W Strzegomiu jest również najdawniejszy czynny w Polsce dzwon, umieszczony na wieży perły gotyku rycerskiego – Bazylice Mniejszej. Oprócz Bazyliki, będącej pomnikiem historii, a także partnerem szlaku turystycznego "Via Sacra", łączącego wyjątkowe miejsca sakralne, obiekty architektury i dzieła sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech, gmina szczyci się również Pałacem w Morawie, który prowadzi transgraniczne projekty artystyczne i oferuje wypoczynek w romantycznym parku.

Dodatkowo w Strzegomiu rozwija się turystyka piesza i rowerowa na szlakach: martyrologii Strzegom – Gross Rosen, Ułanów Legii Nadwiślańskiej oraz K-2.

W Morawie, Żółkiewce, Skarżycach i Żelazowie rozwija się turystyka konna, hippika i hippoterapia. Klub Jeździecki Stragona wraz z gminą jest organizatorem w 2017 r. Mistrzostw Europy w Wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. na

Dla osób wolących spokojne spędzanie czasu, Strzegom oferuje zaś lekcję zadumy i refleksji przy zwiedzaniu muzeum martyrologii narodu polskiego Muzeum Gross Rosen.