Długołęka szuka współczesnych bohaterów

Konkurs „Współcześni bohaterowie” poświęcony jest ludziom dobrego serca, którzy działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Poszukiwani są superbohaterowie i superbohaterki, którzy w latach 2014-2015 wykazali się zaangażowaniem w działania społeczne.

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

 MISJA WOLONTARIAT  – skierowana do wolontariuszy lub zorganizowanych grup, którzy działają w sposób sformalizowany (np. w ramach stowarzyszeń czy też innych instytucji) i realizowali projekty lub akcje na rzecz mieszkańców z naszej gminy. Super wolontariusze nie muszą mieszkać w gminie Długołęka. Ważne jest, aby zasięgiem swojej pomocy, wsparcia i działań obejmowali naszych mieszkańców.

 NIEZWYKLI PO GODZINACH  – to wszyscy Ci, którzy, choć nie realizują się na co dzień w żadnych instytucjach charytatywnych czy wolontariacie, z czystej potrzeby serca i chęci pomocy zaangażowali się w akcję wsparcia lub inne społeczne działanie na rzecz mieszkańców gminy Długołęka.

 BOHATER W AKCJI  – przeznaczona dla osób, które wykazały się wyjątkową postawą i odwagą podczas niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia, również z narażeniem życia lub zdrowia.

Oprócz nagród rzeczowych można wygrać bezpłatną kampanię reklamową dla prowadzonej przez siebie akcji. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej gminy i na Facebooku.