Więcej zieleni w Polkowicach

Ilość zieleni, lokalizacja placów zabaw oraz układ komunikacyjny - to obszary, w których na ulicy Skalników plany inwestycyjno-remontowe zapowiadają spore zmiany. Przedstawione mieszkańcom pomysły spotkały się z ich pozytywnym oddźwiękiem.

– Wszelkie inwestycje na polkowickich osiedlach będą realizowane po akceptacji ze strony tych, którzy w największym stopniu odczują ich realizację, czyli mieszkańcami poszczególnych rejonów miasta. Chcę, by ostatecznie to oni zdecydowali o zakresie prac. Staram się z moimi współpracownikami tworzyć takie plany, które podniosą komfort codziennego funkcjonowania polkowiczan, a także podniosą estetykę tych miejsc, w których planujemy wykonanie określonych prac – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

W trakcie spotkania z mieszkańcami ulicy Skalników, burmistrz przedstawił mieszkańcom plany w zakresie zagospodarowania ulicy. Zakładają one wiele zmian.

– Największa zmiana dotyczy częściowej reorganizacji ruchu. Planujemy wybudować dwukierunkowy odcinek drogi łączący ulicę Skalników z Ociosową. Powstanie on w miejscu, w którym teraz mamy drogę wewnętrzną oraz chodnik przy boiskach sportowych przy Zespole Szkół, od strony sali gimnastycznej. Plan zakłada także zmianę istniejącej drogi od zjazdu w stronę boisk z dwukierunkowej w jednokierunkową z ruchem w stronę basenów zewnętrznych. Na tym odcinku zostaną także wymienione krawężniki z wydzielonym kontrapasem dla rowerzystów. W miejscu boisk szkolnych planujemy natomiast wybudować parking. Z kolei nowe boiska powstaną na terenie zielonym, pomiędzy Uczelnią Jana Wyżykowskiego a boiskiem, które znajduje się na wysokości budynku dydaktycznego Zespołu Szkół – kontynuuje burmistrz.

Mieszkańcy, rozmawiający z władzami miasta na konsultacjach społecznych, doskonale rozumieją, że usprawni to komunikację na osiedlu Gwarków, a także przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych, których permanentnie w mieście brakuje.

Plany zakładają także stopniowe wyburzanie betonowych schodów i zastępowanie ich bardziej bezpiecznymi podjazdami. Przykładem miejsca, w którym do takiej zmiany dojdzie, są częściowo zdewastowane schody przy sklepie spożywczym "Eko" przy ulicy 3 Maja. Zakres planowanych prac zakłada także sporo nasadzeń zieleni. Drzewa i krzewy pojawią się w miejscu obecnych boisk sportowych oraz placów zabaw, które będą likwidowane. Zniknąć mają między innymi boiska przy zjeździe z ulicy 3 Maja w Skalników, a także w przestrzeni pomiędzy blokami w części południowej oraz północnej ulicy Skalników. Zostanie także zlikwidowana część placów zabaw.

– Mieszkańcy zwracali uwagę, że dobrym pomysłem jest połączenie istniejących placów zabaw i wymiana nawierzchni oraz zabawek. Ponadto akcentowali, że boiska sportowe są w nie najlepszym stanie i ludzie z nich nie korzystają z uwagi na bliskość kompleksu przy ulicy 3 Maja. Stąd decyzja o ich likwidacji. Po realizacji wszystkich planów, ulica Skalników będzie bardziej zielona, a przestrzeń na pewno będzie bardziej estetyczna – podsumowuje plany Wiesław Wabik.