Siemianowice. Regionalna debata o niepełnosprawności w mediach

Temat osób z niepełnosprawnościami w mediach w naszym kraju jest wciąż rozpięty pomiędzy dwoma biegunami. Z jednej strony mamy "herosów", którzy mimo swojej niepełnosprawności nierzadko radzą sobie w życiu lepiej niż osoby pełnosprawne, z drugiej – osoby bezradne, samotne, pozbawione wsparcia otoczenia, upokarzane.

Te pełne emocji obrazy pokazywane przez media tworzą skrajne wizerunki osób z niepełnosprawnościami ,przez co zaciera się prawdziwy obraz rzeczy.

Dlatego na pytania: Jak mówić o osobach z niepełnosprawnością, jaki wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami mają media, czy istnieje podział na "My" i "Oni" będzie się starała odpowiedzieć organizowana w Siemianowicach Śląskich regionalna debata "MEDIA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W MEDIACH", zorganizowana 20 maja 2016 r. o godz. 10.00 do SCK Zameczek przy ul. Oświęcimskiej 1.

Patronatem objął wydarzenie Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Katowicach, Siemianowickie Centrum Kultury oraz Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich.

W debacie wezmą udział panel iści, zajmujący się kreowaniem wizerunku osób z niepełnosprawnością w mediach oraz zaproszeni eksperci. Debata ma charakter otwarty.