Przestrzenne porządki w Krakowie

Poprawa harmonii wizualnej miasta, otwarta przestrzeń i koniec z chaosem reklamowym – Kraków jako pierwsze duże miasto w Polsce opracował przepisy lokalne w ramach tzw. „ustawy krajobrazowej”.

9 maja rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa koncepcji uchwały dotyczącej „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli tak zwanej „uchwały krajobrazowej”.

Jest to kolejna forma pozaproceduralnych konsultacji dotyczących prac nad „uchwałą krajobrazową”.

– Bardzo zależy nam, aby w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej mieszkańców. Chcemy wsłuchać się w ich opinie i na tej podstawie opracować „uchwałę krajobrazową”, która uporządkuje przestrzeń całego naszego miasta – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Zgodnie z przyjętym harmonogramem, konsultacje potrwają do 12 czerwca. W lipcu przeprowadzimy etap uzgodnień, a we wrześniu, po powrocie mieszkańców z wakacji, wyłożymy projekt uchwały do publicznego wglądu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w grudniu tego roku przedstawimy projekt uchwały radnym, a rok 2017 będzie rokiem przejściowym dla nowych przepisów. Jest duża szansa, że w 2018 roku zobaczymy już nowe miasto – podkreśliła zastępca prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba.