Społeczni strażnicy leśni w Świebodzicach

Kiedyś istniała formacja pod nazwą Liga Ochrony Kraju (LOK) – dziś powstają podobne inicjatywy, których cel jest ten sam: dbanie o przyrodę i edukacja najmłodszych.

Następcą LOK-u stało się Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce, zarejestrowane w ubiegłym roku. Funkcję Komendanta Głównego pełni Michał Pancewicz (w randze pułkownika), a I Zastępcą Komendanta Głównego SSOP w Polsce i Komendanta Powiatowego na Powiat Świdnicki i Gminę Świebodzice jest świebodziczanin – Piotr Zwierzyński (w randze podpułkownika). Dzięki jego inicjatywom w Świebodzicach odbyło się już kilka akcji, związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody.

Jedną z ciekawszych było wieszanie budek lęgowych dla ptaków w Książańskim Parku Krajobrazowym, nad zbiornikiem Warszawianka i w Parku Miejskim.

– W sumie zamontowaliśmy ich 12 sztuk. Docelowo chcemy powiesić 50 na terenie gminy Świebodzice, ale trzeba zebrać fundusze i sponsorów, by od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. zdążyć przed kolejnym okresem lęgowym. Koszt wytworzenia takiej budki to ok. 30 złotych, więc to spory wydatek, ale robimy je sami, by obniżyć koszty. – podkreśla komendant Piotr Zwierzyński. – Po akcji zbieraliśmy śmieci. To było pierwsze nasze wyjście i od razu pełen sukces i wielkie zaangażowanie ze strony dzieci. – komentuje.

W kwietniu dzieci z opiekunami posadziły las za stawem przy ul. Solnej w Świebodzicach. 150 szt. młodych drzewek: buków, dębów i klonów, udało się pozyskać ze szkółki w Nadleśnictwie Muchów koło Jawora.

W ramach działalności SSOP w Szkole Podstawowej nr 3 powstał Klub Młodego Strażnika Przyrody, zorganizowany pod opieką Joanny Dybał, Piotra Zwierzyńskiego i Ryszarda Sobolewskiego z Koła Łowieckiego nr 5 we Wrocławiu. Młodzi członkowie SSOP zostali też zgłoszeni do ogólnopolskiego projektu OŻYWIĆ POLA – ROK BAŻANTA.