Dzień Ziemi 2016 w Jeleniej Górze

Jelenia Góra jak co roku obchodziła Dzień Ziemi. Łącznie w akcji na terenie miasta wzięło udział ponad 3 tysiące osób. Zebrano niemal 520 worków z odpadami zmieszanymi, udało się również wysegregować 50 worków ze szklanymi butelkami i słoikami oraz 200 worków z odpadami biodegradowalnymi. To łącznie 770 worków o pojemności 120 l każdy. Ponadto zebrano 15m3 odpadów wielkogabarytowych, czyli niemal 3 tony wersalek, opon, zderzaków, wiader, sprzętu rtv/agd. Dzięki tym działaniom zlikwidowano kilka dzikich wysypisk śmieci oraz uporządkowano tereny zielone.

Obchody Dnia Ziemi to cykliczna akcja, podczas której promowane są prawidłowe postawy ekologiczne w społeczeństwie. Urząd Miasta Jelenia Góra zwrócił się z apelem do szkół i innych placówek oświatowych, firm, organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych do włączenia się w akcję i posprzątania wybranych terenów miasta. Na ten cel zabezpieczono uczestnikom worki i rękawice.

Akcja odbywała się w dniu 22 kwietnia 2016 r., jednak niektóre grupy decydowały się na sprzątanie weekendowe, a nawet majówkowe. Do wspólnego porządkowania przyłączyło się sześć miejskich przedszkoli, siedem szkół podstawowych i gimnazjów, a także pięć szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w Dniu Ziemi udział wzięły inne instytucje i organizacje oświatowe: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna nr 1, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, Karkonoski Klub Sportowy.

Jak co roku mogliśmy liczyć na udział jeleniogórskich stowarzyszeń i indywidualnych mieszkańców, którzy angażują się we wspólne sprzątanie od kilku lat i oczyszczają tereny wzdłuż rzeki Bóbr oraz ulicy Goduszyńskiej. W sprzątaniu brali udział również osadzeni z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, kształtując w sobie postawy prospołeczne.

W tym roku - co zasługuje na szczególną uwagę, przyłączyły się do akcji dwie nieformalne grupy mieszkańców. Porządkując „skałki” zebrały niemal 100 worków z odpadami, telewizor, sprzęt RTV, kołdry, opony i materace.

Wspólnymi siłami udało się oczyścić znaczną część terenu.