Integracyjny Festiwal Bajek, Baśni i Legend

 

28 września o godz. 9.30 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się Integracyjny Festiwal Bajek, Baśni i Legend: Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku.

Festiwal jest przeglądem teatralnym skierowanym do uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego. Podczas przeglądu przerwy pomiędzy spektaklami wypełnione są poprzez wspólnie śpiewane piosenki, zabawy, konkursy.

 

Wszystkie występy towarzyszące muszą nawiązywać do wybranego przez instruktorów Nieprzetartego Szlaku na dany rok tematu. W tym roku obowiązuje konwencja SPOTKAŃ CYGAŃSKICH. Konwencja dotyczy wszystkich elementów Festiwalu za wyjątkiem spektakli teatralnych.

W tegorocznych Spotkaniach wezmą udział amatorskie zespoły teatralne osób niepełnosprawnych z Przemyśla, Lublina, Starej Wsi i Sośnicy Jarosławskiej, zaś przerwy pomiędzy spektaklami wypełnią zespoły z Korytnik, Wielkich Oczu, Starej Wsi, Przemyśla i Lublina.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Fundacja Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd