Przyjdź w sobotę na Zamek

 

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz prezydent Przemyśla Robert Choma serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w akcji edukacyjno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w drodze do szkoły”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 września, w godzinach 15.00–18.00 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

Wśród ofiar wypadków w wieku szkolnym dominują piesi i pasażerowie samochodów osobowych, ale znaczną grupę poszkodowanych stanowią też rowerzyści. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci jako pieszych jest: nagłe wtargnięcie na jezdnię, wychodzenie spoza pojazdu, przebieganie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Stąd też wskazane jest uczenie dzieci, a tym starszym przypominanie, już na początku roku szkolnego, zasad bezpieczeństwa pieszych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące ruchu pieszych.

 

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Pokonywanie jezdni poza przejściem jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest wówczas obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Pamiętajmy jednak, że czasem lepiej wybrać dłuższą drogę, ale bezpieczniejszą, czyli taką, na której przechodzenie przez jezdnię nie stwarza zagrożenia.

Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy, który chce przejść na drugą stronę musi zawsze korzystać z przejścia dla pieszych. Ma obowiązek korzystać z przejścia także wtedy, gdy chce dojść do przystanku komunikacji publicznej a wysepka dla pasażerów łączy się z przejściem dla pieszych.

 

Tzw. „odblaski” są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszego, ich działanie polega na odbijaniu światła reflektorów samochodów, również światła rozproszonego. Dzięki temu kierowca samochodu zauważa pieszego z dużym wyprzedzeniem i ma czas na jego bezpieczne wyminięcie lub ominięcie.

Każda osoba poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zdrowy rozsądek nakazuje jednak, aby dzieci nosiły „odblaski” nawet, jeśli przepisy tego nie wymagają, najlepiej przez całą jesień, zimę i wczesną wiosną o każdej porze, a latem po zmierzchu i podczas złej widoczności. Nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie gdzie się poruszają. To dla ich bezpieczeństwa!

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd