Projekt budowy oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc zaciemnionych Gmina Pyskowice w 2018 r. pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 inwestycji polegającej na budowie oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE (odnawialne źródła energii). Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji tj. ok. 690 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniesie 15% wartości inwestycji tj. ok. 120 tys. zł. Dokładne kwoty: dofinansowania i wkładu własnego znane będą po rozstrzygnięciu przetargu.

Projekt techniczny budowy oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE obejmuje wybudowanie 59 słupów oświetlenia hybrydowego tj. wykorzystującego energię słoneczną oraz energię z wiatru. Lampy zostaną wybudowane wszędzie tam, gdzie na budowę tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego zasilanego z sieci energetycznej nie pozwalają względy ekonomiczne lub techniczne.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd