Pyskowice. Kolejny etap Programu Rewitalizacji Miasta

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023.

Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez lokalny samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów występujących na obszarze rewitalizowanym.

Jako obszar rewitalizowany wyznaczono:

- teren o powierzchni 0,105 km2 w południowej części Pyskowic (w rejonie ul. Wolności) 

- teren o powierzchni 0,411 km2 – tzw. Stare Miasto.   

18 stycznia o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne służące ocenie zgłoszonych propozycji projektów i wyłonieniu przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w Programie Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023.

Szczegółowe informacje, opis obszaru rewitalizacji oraz kartę projektu można znaleźć na stronie internetowej.