Pyskowice. Pierwszy budżet obywatelski

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców, w 2017 roku w Pyskowicach po raz pierwszy zrealizowany zostanie Pyskowicki Budżet Obywatelski.

W tym roku pyskowiczanie mają do dyspozycji 150.000,00 złotych. Środki te zostają podzielone po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: południowej i północnej.

Najważniejsze etapy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku:  • 6-24 lutego 2017 r. – nabór wniosków,
  • 27 lutego – 17 marca 2017 r. – weryfikacja formalna, prawna i finansowa wniosków,
  • 20 marca 2017 r. – publikacja wniosków przyjętych do głosowania na stronie internetowej,
  • 20 marca – 7 kwietnia 2017 r. – promocja wniosków przyjętych do głosowania,
  • 10 – 21 kwietnia 2017 r. – głosowanie,
  • 28 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej,
  • 2 maja 2017 r. – przekazanie zwycięskich zadań do realizacji wydziałom UM lub jednostkom organizacyjnym gminy,
  • 2 maja – grudzień 2017 r. – realizacja zadań przez wydziały UM lub jednostki organizacyjne gminy.Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury PBO na 2017 rok, harmonogram działań oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej.