Pyskowice. Rok ks. dr Johannesa Chrząszcza

W 2017 roku przypada 160. rocznica urodzin ks. Johannesa Chrząszcza, natomiast w 2018 roku – 90. rocznica jego śmierci. Z tej okazji władze miasta zapraszają na wydarzenia inaugurujące obchody roku ks. dr J. Chrząszcza:  •  3 marca godz. 17.00 Centrum Wystawiennicze w pyskowickim Ratuszu – wystawa historyczna pt. „Ks. Johannes Chrząszcz – górnośląski pielgrzym i pyskowicki duszpasterz”, którą przedstawi lokalny pasjonat historii Maciej Mazur – otwarcie wystawy poprzedzą prelekcje dotyczące ks. Chrząszcza zaprezentowane przez ks. dra Piotra Góreckiego oraz Macieja Mazura,
  • 4 marca godz. 16.00 Willa Caro w Gliwicach – prelekcje dotyczące ks. Chrząszcza zaprezentowane przez ks. dra Piotra Góreckiego oraz Macieja Mazura. 

Ksiądz Johannes Chrząszcz jest jedną z najwybitniejszych postaci, która na przełomie XIX i XX wieku wywarła znaczący wpływ na rozwój kultury umysłowej Śląska. Z Pyskowicami związany był przez 37 lat, jako proboszcz parafii św. Mikołaja. Od początku objęcia funkcji proboszcza, ks. J. Chrząszcz ujął swoich parafian łagodnością i opanowaniem. Patronował gruntownemu remontowi kościoła, plebanii oraz budynków probostwa. Angażował się we wszystkie akcje społeczne i charytatywne, opiekował się biednymi, dbał o dokształcanie rolników, a także rozwój rzemiosła. Wspierał również budowę szkoły powszechnej oraz działalność pyskowickiego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego. Przez wiele lat pełnił również funkcję członka Rady Miasta Pyskowice. Pod koniec życia ks. Johannes Chrząszcz został wyróżniony godnością dziekana dekanatu pyskowickiego i radcy duchownego. Był wyjątkowo skromnym, pracowitym, bardzo lubianym i szanowanym człowiekiem. Zmarł 26 lutego 1928 roku w Pyskowicach i został pochowany na tutejszym cmentarzu przy kaplicy św. Stanisława.