Radzymin. Będzie bezpieczniej na ul. Maczka

W czwartek, 9 lutego, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę dotyczącą rozbudowy ulic Maczka i Szkolnej. Za jej realizację odpowiedzialna będzie firma KROL Włodzimierz Królik Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Wołomina. Ulica Maczka zyska nową nawierzchnię, a w pasie drogowym zostaną wybudowane ciągi pieszo-rowerowe. Wartość inwestycji wynosi blisko 5,5 mln złotych, z czego część zostanie dofinansowania z projektu rozwoju sieci dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej.

 

Rozbudowa ulicy Maczka w Radzyminie zakłada położenie nowej nawierzchni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej jej długości – od ulicy Nowej aż do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. Umowa uwzględnia też modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej, budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz przebudowę przebiegającej w sąsiedztwie ulicy Maczka linii niskiego napięcia.  lica zyska też nowe oświetlenie. Ponadto na ul. Szkolnej, na całej jej długości, zostanie wybudowany nowy ciąg pieszo-rowerowy, połączony z ul. Maczka. Modernizacja ul. Szkolnej obejmie przebudowę zjazdów do posesji, leżących po stronie budowanego ciągu.

– Ulica Maczka to ważna arteria komunikacyjna, z której korzystają w codziennych dojazdach mieszkańcy zachodniej części Radzymina, a także Cegielni i Aleksandrowa. Ze względu na duże natężenie ruchu od dawna wymagała modernizacji i poprawy bezpieczeństwa – teraz te potrzeby zostaną zrealizowane – mówi burmistrz Chaciński. – Połączenie ulicy Maczka ze Szkolną ciągiem pieszo-rowerowym to kompleksowe działanie, które podniesie komfort i bezpieczeństwo dotarcia do pobliskiej szkoły. Cieszę się, że wkrótce obie ulice zyskają nową jakość – dodaje.

 

Umowa zakłada, że przebudowa ulic Maczka i Szkolnej potrwa dziewięć miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja jest finansowana z budżetu Gminy Radzymin oraz środków zewnętrznych – około 1,8 mln złotych będzie pochodziło z dofinansowania projektu rozwoju sieci dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej.