Plebiscyt Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 

Gmina Radzymin zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie „Lider Zmian – Samorząd 2017” w kategorii „Najaktywniejsi w subregionie warszawskim wschodnim”. Plebiscyt zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, aby uhonorować samorządy, które aktywnie pozyskują dofinansowania. Przedstawicielom najaktywniejszych i najskuteczniejszych samorządów wyróżnienia wręczył Wiesław Raboszuk – wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wspólnie z Zarządem Województwa Mazowieckiego nagrodziła mazowieckie samorządy, które zgłosiły najwięcej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z pozytywną oceną formalną (Najaktywniejsi) oraz pozyskały najwięcej środków w przeliczeniu na mieszkańca (Najskuteczniejsi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Gmina Radzymin zdobyła tytuł „Lidera zmian 2017” i miano najaktywniejszego samorządu w regionie warszawskim wschodnim wspólnie z Nowym Dworem Mazowieckim. Na drugim miejscu w tym regionie uplasowały się ex aequo Wieliszew, Wołomin i Legionowo, a na trzecim – Pomiechówek. Gmina Radzymin złożyła w ramach RPO Województwa Mazowieckiego wnioski, dzięki którym uzyskała dofinansowanie na blisko 13 mln zł. Na ocenę czekają wnioski na kolejne 13 mln złotych.

– Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest dla nas priorytetem, bo napędza gminne inwestycje. Pierwsze miejsce w plebiscycie Lider Zmian dowodzi, że robimy to skutecznie. W 2017 roku pozyskaliśmy z RPO m.in. rekordowe dofinansowanie z funduszy unijnych na projekt rozwoju miejskich parków czy budowę ścieżek rowerowych. Dzięki środkom zewnętrznym podnosimy standard życia w naszej Gminie i przyspieszamy jej rozwój – mówi burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – W radzymińskim magistracie od dwóch lat działa Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, którego pracami kieruje pani Emilia Kamińska. Z perspektywy czasu widać, że stworzenie takiego referatu i aktywność w pozyskiwaniu dofinansowań, były bardzo dobrym posunięciem – kontynuuje burmistrz.

Jeśli zsumować pozyskane przez Gminę Radzymin fundusze zewnętrzne ze wszystkich źródeł, to ich kwota wynosi blisko 80 mln złotych. Plebiscyt „Lider Zmian 2017” dotyczył wyłącznie dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Nagrodę za pierwsze miejsce dla Gminy Radzymin wśród „Liderów Zmian – Samorząd 2017” odebrał podczas grudniowej gali Wiceburmistrz Jarosław Grenda, który podkreślił wysiłek całego zespołu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

– Bardzo cieszymy się z tego sukcesu. Działaliśmy zawsze w biegu, pracując bardzo intensywnie. Tak tworzyliśmy nasz zespół, składaliśmy wnioski, a wszystko z dobrym skutkiem. Chcę podziękować Biuru Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Referatowi Inwestycji oraz wszystkim urzędnikom, którzy pracowali ciężko przez ostatnie lata na ten wynik – powiedział Jarosław Grenda. – Ważny w tym wszystkim jest fakt, że wysoka pozycja Radzymina w plebiscycie Lider Zmian, a także w innych zestawieniach, organizowanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzają efekty naszej pracy i są dowodem na to, że Gmina Radzymin zmienia się na lepsze – stwierdził.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd