Ruda Śląska. Budowa stadionu lekkoatletycznego

Ruda Śląska ogłosiła właśnie przetarg na drugi etap budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej. W jego ramach powstaną m.in. budynek zaplecza z trybunami, oświetlenie i parking. Równocześnie trwają prace objęte pierwszym etapem inwestycji, które mają się zakończyć w połowie przyszłego roku.

– Nasi sportowcy zasługują na nowoczesny obiekt, zgodny z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Inwestycja realizowana jest w miejscu dotychczasowego stadionu, który był już w bardzo złym stanie.

 

– Obecnie prowadzone są prace ziemne. Rozebrane zostały już pozostałości starych trybun, trwa dostawa kruszywa oraz poziomowanie terenu, rozpoczęły się też prace związane z budową kanalizacji deszczowej – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – W dalszej kolejności wykonana zostanie kanalizacja do docelowego rozprowadzenia instalacji, która położona zostanie pod płytą boiska – dodaje.

W ramach tego etapu budowy stadionu wykonane zostanie boisko lekkoatletyczne z trawy naturalnej. Wokół boiska powstanie sześciotorowa 400-metrowa bieżnia z nawierzchni poliuretanowej. Stadion wyposażony będzie także w skocznie do: skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce. Powstaną także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem z klatką zabezpieczającą, a także dwie rzutnie do rzutu oszczepem. Prace rozpoczęły się w październiku, na ich zakończenie wykonawca ma 8 miesięcy. Koszt tego etapu to 4,4 mln złotych.

 

Właśnie ogłoszony został przetarg na drugi etap inwestycji.

– Zakres prac obejmuje budowę trybun na prawie 900 miejsc, oświetlenia stadionu, budynku zaplecza, mieszczącego m.in. szatnie i magazyn sprzętu, parkingu, chodników, kanalizacji, a także nowego ogrodzenia całego terenu – informuje Piotr Janik.

Wyłoniony w przetargu wykonawca zadania będzie miał na jego realizację czas do końca lipca 2017 r.

Budowę stadionu władze miasta zamierzają współfinansować ze środków pozyskanych z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Natomiast w przyszłym roku miasto zamierza starać się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.

 

– Program pozwala starać się o dofinansowanie w kwocie nawet 1,5 mln zł dla obiektów certyfikowanych, a o taki właśnie się staramy. Co ważne, o środki można ubiegać się nawet w trakcie realizacji inwestycji – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.