Ruda Śląska. Ekoprąd już płynie

Nowe instalacje fotowoltaiczne działają już na dwóch krytych basenach i hali sportowej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie, gdzie na co dzień trenują zapaśnicy z ZKS Slavia Ruda Śląska, gimnastycy z KPKS Halemba oraz uczniowie z okolicznych szkół. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej obniżą się rachunki za prąd wykorzystywany w tych obiektach. Inwestycje kosztowały ok. 800 tys. złotych. Ponad połowę z tej kwoty zwróci jednak do miejskiej kasy Unia Europejska.

– Fotowoltaika wykorzystana zostanie do produkcji energii elektrycznej, która w przypadku basenów posłuży głównie do zasilania instalacji odpowiedzialnej za technologię wody basenowej. Cześć wyprodukowanej energii elektrycznej wykorzystana zostanie również do oświetlenia wewnątrz obiektów – wylicza Zygmunt Grzybek, dyrektor MOSiR.

Realizacja samej inwestycji polegała na wykonaniu minifarm fotowoltaicznych, stanowiących według ustawy tzw. mikroinstalacje.

– Każdorazowo instalację tworzy 160 modułów fotowoltaicznych. W przypadku dwóch basenów są one zamontowane na specjalnych konstrukcjach osadzonych w gruncie. Teren, gdzie zostały zainstalowane, jest ogrodzony i objęty monitoringiem – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – Natomiast instalacja fotowoltaiczna dla hali w Orzegowie zamontowana została na dachu obiektu – dodaje.

 

Dodatkowo w ramach inwestycji na obiektach sportowych zainstalowane zostały specjalne akumulatory, które gromadzą energię elektryczną wyprodukowaną przez instalacje. Ta może zostać wykorzystana w przypadku braku dopływu „konwencjonalnej” energii elektrycznej do oświetlenia awaryjnego. Co ciekawe, konstrukcja instalacji fotowoltaicznej, znajdującej się przy krytym basenie w Nowym Bytomiu, pełni też rolę zadaszenia parkingu.

W tym roku w Rudzie Śląskiej planowane są kolejne „ekoinwestycje”. Nowe instalacje fotowoltaiczne powstaną dla budynków magistratu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej.

– W Rudzie Śląskiej dużą wagę przykładamy do tego, aby nowe inwestycje generowały jak najmniejsze koszty, albo wręcz je obniżały – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dlatego od lat stawiamy na termomodernizacje placówek oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej. W te działania wpisuje się również montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych. Mamy już kilka takich instalacji, a w tym roku powstaną kolejne – zapowiada.

Jakie mogą być oszczędności dzięki zastosowaniu fotowoltaiki można przeanalizować m.in. w na przykładzie basenu letniego w Rudzie Śląskiej, gdzie od roku funkcjonuje taka instalacja.

 

– W okresie największego nasłonecznienia, czyli od początku czerwca do końca sierpnia, udaje się „wyprodukować” ponad 13 tys. KWh energii elektrycznej. Jeżeli przeliczy się to na pieniądze, to daje to ok. 6,5 tys. złotych oszczędności na wydatkach za energię elektryczną w tym okresie – informuje Zygmunt Grzybek.

Warto dodać, że władze Rudy Śląskiej starają się także o dofinansowanie na budowę instalacji OZE w gminnym budownictwie jednorodzinnym.

– Złożony przez nas projekt przewidywał wykonanie 51 takich instalacji. Niestety nie znalazł się on na liście projektów wybranych do dofinansowania. Na podstawie zapisów regulaminu konkursu jeszcze w grudniu ubiegłego roku złożyliśmy stosowny protest w tej sprawie. Teraz czekamy na jego rozpatrzenie – tłumaczy wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.