Ruda Śląska. Ficinus z punktem informacji turystycznej

Jest szansa na utrzymanie Zabytkowej Kolonii Robotniczej „Ficinus” w Rudzie Śląskiej na Szlaku Zabytków Techniki. Miasto właśnie stało się właścicielem jednego z domków wchodzących w skład osiedla. Rudzki samorząd planuje w nim uruchomić punkt informacji turystycznej. Dzięki temu kolonia robotnicza spełniać wtedy będzie wszystkie wymagania stawiane obiektom na Szlaku Zabytków Techniki.

– Od dawna czyniliśmy starania o wygospodarowanie tu miejsca na centrum informacji turystycznej. Była nawet koncepcja budowy nowego obiektu, który spełniałby tę funkcję. Pojawiła się jednak możliwość zagospodarowania jednego z nieodnowionych jeszcze zabytkowych budynków, z której niezwłocznie skorzystaliśmy – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Chcemy urządzić tam filię biblioteki miejskiej oraz ekspozycję historyczną poświęconą temu miejscu – dodaje.

Do tej pory „Ficinus” nie posiadał ekspozycji merytorycznej w postaci eksponatów umożliwiających rozpoznanie pierwotnych funkcji obiektu. Przeszkodą do utworzenia takiej ekspozycji były głównie kwestie własnościowe – miasto nie było właścicielem żadnego z budynków tworzących kolonię. Teraz ma się to zmienić.

 

Kolonia Robotnicza „Ficinus” znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki od początku istnienia turystycznej trasy łączącej 36 obiektów w województwie śląskim. Zlokalizowana przy dzisiejszej ulicy Pawła Kubiny w dzielnicy Wirek tworzy zespół 16 budynków wzniesionych w latach 1860 – 1867 dla robotników kopalni „Gottessegen”, założonej w 1802 roku przez bytomsko-siemianowicką linię rodu Henkel von Donnersmarck. W latach osiemdziesiątych XX wieku osiedle było własnością KWK „Pokój”, od którego to zakładu górniczego własność przeszła na rzecz Miasta Ruda Śląska. Osiedle zostało podzielone geodezyjnie w taki sposób, aby każdy budynek znajdował się na osobnej działce, co pozwoliło na indywidualną sprzedaż nieruchomości. Osiedle mieszkaniowe zmieniło prawie całkowicie swoją funkcję. Dzięki zmianie sposobu użytkowania, ul. Kubiny stała się ulicą handlową. Z 16 budynków tworzących osiedle jedynie jeden budynek jest użytkowany w pełni na cele mieszkalne.

Kolonia ta jest obecnie najstarszym zachowanym zespołem budownictwa patronackiego na terenie Górnego Śląska. Nazwa „Ficinus” pochodzi od nazwiska radcy górniczego i dyrektora generalnego dóbr hrabiego Henkel von Donnersmarcka – Georga Ficinusa, inicjatora budowy kolonii. Budynki kolonii „Ficinus” są murowane z kamienia naturalnego – piaskowca, co jest rzadkością na tym terenie. Posiadały wysoki standard jak na okres swojego powstania. W tym czasie dominowała bowiem zabudowa drewniana tradycyjnych wiejskich chat.