Opublikowano „Cennik miejski”

 

443 tys. zł wynosi miesięczny koszt oświetlenia dróg, chodników i parków w mieście, ponad 250 tys. zł kosztuje miesięczne utrzymanie zieleni, natomiast 358 tys. zł co miesiąc pochłaniają wydatki związane z funkcjonowaniem trzech krytych basenów. Z kolei 125 tys. zł wynosi średni koszt budowy placu zabaw, a 19 tys. zł to koszt budowy 100 m chodnika. To tylko niektóre z przykładów wydatków z miejskiego budżetu, jakie ponosi miasto w związku ze swoim funkcjonowaniem. Samorządowcy z Rudy Śląskiej zebrali właśnie kilkadziesiąt takich pozycji, które opublikowane zostały w wydawnictwie „Cennik miejski”.

– Zależało nam, by każdy z mieszkańców wiedział co i ile kosztuje w Rudzie Śląskiej. Wielokrotnie podczas rozmów z mieszkańcami przekonałam się, że wiedza o tym jest potrzebna, a nawet wręcz oczekiwana – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – Realizując kolejne inwestycje nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że generują one koszty związane z ich utrzymaniem. To powoduje, że musimy zabezpieczać w budżecie miasta na ten cel coraz więcej środków. Dlatego chcieliśmy przekazać mieszkańcom pełną garść informacji o kosztach funkcjonowania miasta – dodaje.

Jak podkreślają władze miasta, rudzian bardzo często interesuje to, ile kosztuje budowa drogi, chodnika, czy placu zabaw.

– Są to inwestycje, o które najczęściej wnioskują mieszkańcy składając propozycje na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. O to też postulują podczas spotkań z prezydent miasta, które dwa razy do roku organizujemy w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Stąd też był to kolejny argument, żeby takie wydawnictwo przygotować – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przygotowany przez władze Rudy Śląskiej „Cennik miejski” to zestawienie obejmujące kilkadziesiąt pozycji pogrupowanych według kilku kategorii tematycznych. W dziale poświęconemu oświacie ujęte zostały dane o kosztach, jakie ponosi miasto w związku z utrzymaniem miejsc w przedszkolach czy szkołach każdego typu. I tak miesięczny koszt utrzymania przedszkolaka wynosi 672,22 zł, a ucznia szkoły podstawowej 826,42 zł. W dziale „Pomoc społeczna” przedstawione zostały wydatki związane z m.in. z zasiłkami dla potrzebujących. Okazuje się, że miesięczny ich koszt wynosi 900 tys. zł, z czego 220 tys. to środki z budżetu miasta. – Nadal bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że pomimo otrzymywanych funduszy z budżetu państwa samorządy w naszym kraju muszą dokładać spore sumy z własnych środków – zaznacza Grażyna Dziedzic.

Dzięki cennikowi miejskiemu rudzianie mogą się również zapoznać z kosztami związanymi z przebudową dróg gruntowych /100 mb kosztuje ok. 400 tys. zł/, chodników /100 mb kosztuje ok. 19 tys. zł/, ścieżek rowerowych /100 mb kosztuje 42 tys. zł/, budową sygnalizacji świetlnej /400 tys. zł/ czy też postawieniem znaku drogowego /450 zł/.

– Trzeba pamiętać, że koszt budowy drogi obejmuje także wydatki związane z przebudową sieci energetycznej, kanalizacyjnej, czy oświetlenia, a czasem także i wykupy gruntów. To wszystko sprawia, że kwota na pierwszy rzut oka może zaskakiwać – mówi Krzysztof Mejer.

Osobną kategorię w „Cenniku miejskim” tworzą wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, np. miesięczny koszt utrzymania przystanków i wiat przystankowych wynosi 23 tys. zł. Urząd Miasta ujawnił również, ile warte są inwestycje związane z infrastrukturą sportową, np. budowa boiska to koszt ok. 500 tys. zł oraz jakie są łączne koszty jej utrzymania – miesięcznie to ponad 860 tys. zł. Do tego zaprezentowano wydatki związane z kulturą, mieszkalnictwem, bezpieczeństwem, czy gospodarką nieruchomościami.

Pomysł cennika miejskiego nie jest nowy. W Rudzie Śląskiej pierwsze takie zestawienie powstało w 2013 r., a inspiracją dla niego były publikacje, które powstały wcześniej w Gdańsku czy Wrocławiu.

– Ówczesny cennik powstał jedynie w wersji internetowej, teraz zdecydowaliśmy się na wydanie go również w formie tradycyjnej – wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Miasto wydrukowało 5 tys. egzemplarzy cennika. Jest on przekazywany mieszkańcom podczas trwających aktualnie spotkań z władzami miasta w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Ponadto można go otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd