Współpraca szkoły z Politechniką Śląską

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej będą zdobywać wiedzę pod patronatem Politechniki Śląskiej. 25 stycznia o godz. 12.00 w siedzibie szkoły przy ul. Łukasiewicza 7 w dzielnicy Kochłowice odbędzie się podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą i dwoma Wydziałami Uczelni: Wydziałem Transportu i Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, mającymi swe siedziby w Katowicach.

– Współpraca rudzkiej szkoły podstawowej z Wydziałami Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydziałem Transportu oraz Centrum Transportu Kolejowego jest pilotażowym rozwiązaniem i bardzo cieszymy się z jej nawiązania – mówi Grażyna Miliczek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota. – Z pewnością pozwoli ona poszerzyć horyzonty naszych uczniów i rozwinąć ich pasje – dodaje.

Uczelnia obejmie patronatem klasy 4–7. Współpraca obejmować będzie m.in. wizyty pracowników naukowych w szkole podstawowej. Z kolei uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych w laboratoriach wydziałowych.

– W trakcie wizyt pracowników Politechniki przedstawią oni uczniom pewne zagadnienia naukowe i technologiczne w sposób przystępny słuchaczom z tej grupy wiekowej. Zagadnienia obejmować będą np. nowoczesne materiały stosowane w sporcie, w tym np. w piłce nożnej, w produkcji rowerów lub nart, co jest naturalnym obszarem zainteresowań dzieci i młodzieży w tym wieku. Przedstawione zostaną również bardziej zaawansowane zagadnienia, związane z technikami mikroskopowymi prowadzenia badań naukowych czy rodzajem materiałów inżynierskich występujących w naszym otoczeniu – mówi dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej.

W trakcie warsztatów w laboratoriach uczelni uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania wielu czynności związanych z wytwarzaniem figurek ceramicznych, odlewów z mosiądzu, elementów drukowanych technikami 3D itp. Pozwoli im to na kontakt zarówno z tradycyjnymi, jak i najnowszymi technologiami wytwarzania. Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję do uzupełnienia swej wiedzy o zagadnienia praktyczne i będą mogli przekonać się, jak proste i interesujące są zagadnienia techniki w życiu człowieka.

– Chcemy wykreować w młodzieży nawyk i przekonanie, że przedmioty ścisłe służą nie tylko do teoretycznych rozważań i obliczeń, ale przede wszystkim znajdują zastosowanie w życiu praktycznym. Takie przedmioty jak matematyka, chemia czy fizyka są tylko narzędziem do projektowania i wytwarzania wielu ciekawych przedmiotów, a wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych nie powinna budzić w nich strachu i niechęci – mówi prof. Grzegorz Moskal. – Liczymy też, że wzrośnie zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, co znajdzie przełożenie na zwiększenie liczebności klas o charakterze politechnicznym w liceach lub ogólnie w technikach, a młodzież zaprzyjaźniona już z naszą uczelnią w przyszłości dołączy do grona studentów Politechniki Śląskiej, zwłaszcza katowickich Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Transportu – dodaje profesor.

Pilotażowa umowa patronacka z Politechniką Śląską jest wstępem do szerszych działań, które miasto zamierza realizować.

– Chcemy zmienić profil typowych absolwentów szkół podstawowych i średnich w Rudzie Śląskiej i ukierunkować go na zapotrzebowanie rynku pracy, zwłaszcza w obszarze firm technologicznych, w tym z grupy tzw. „wysokich” technologii – zdradza Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Patronat Politechniki Śląskiej to nie jedyna współpraca rudzkich szkół z Uczelniami Wyższymi. M.in. Uniwersytet Śląski objął patronat nad klasą humanistyczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, z kolei uczniowie klasy politechnicznej tej szkoły uczą się pod patronatem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. ZSO 2 współpracuje również ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd