Ruda Śląska. Miasto dziękuje pozarządowcom

– Organizacje pozarządowe stanowią o sile miasta, a zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne jest najlepszą gwarancją rozwoju lokalnej ojczyzny. Państwa wrażliwość i otwartość na potrzeby innych stanowią wzór i inspirację – powiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko podczas wczorajszej gali „Dziękujemy pozarządowcom” w Miejskim Centrum Kultury. Spotkanie podsumowało ostatni rok działalności sektora NGO w Rudzie Śląskiej. – Działalność w organizacjach pozarządowych to praca społeczna, która wymaga zaangażowania, wytrwałości, odpowiedzialności oraz kreatywności. Zawsze pochłania wiele wolnego czasu, ale motywacją jest satysfakcja, że komuś się pomogło, że zrobiło się coś ważnego i potrzebnego – zauważyła.

 

Co roku od 11 lat kapituła nagradza na niej organizacje, które w szczególny sposób wyróżniają się w swojej działalności nowymi pomysłami, skutecznością lub skalą działań. Na tegorocznej gali zostały nagrodzone 3 organizacje: Fundacja na Rzecz Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych „Fundacja Aktywni My”, Polski Związek Niewidomych Koło Ruda Śląska oraz Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”. Otrzymaną nagrodę mogą przeznaczyć na zakup materiałów, sprzętu lub drobnego wyposażenia.

– Przykładem efektywnych działań na rzecz mieszkańców jest projekt „Dzwonię i jadę”, który wymyśliła i realizuje Fundacja „Aktywni My” – mówi pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych Jerzy Szczerbiński. – Akcja, polegająca na zapewnieniu transportu osobom starszym, okazała się strzałem w dziesiątkę. A to nie jedyny projekt Fundacji – zaznacza.

 

Obecnie w Rudzie Śląskiej jest zarejestrowanych 145 stowarzyszeń rejestrowych, 53 stowarzyszenia sportowe, 25 stowarzyszeń zwykłych oraz 24 fundacje. Warto przypomnieć, że w mieście realizowany jest „Program współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi”. W przyszłym roku na ten cel zostanie przeznaczonych z miejskiej kasy ponad 13 mln złotych. Podstawową formą współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest powierzanie im wykonywania zadań publicznych, np. w trybie otwartych konkursów ofert. Mogą one dotyczyć wydarzeń kulturalnych, organizacji atrakcji sportowych, działań prozdrowotnych, czy aktywizacji osób starszych. Współpraca obejmuje także aspekty pozafinansowe, np. wsparcie merytoryczne i promocyjne, podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje czy udzielanie rekomendacji.