Ruda Śląska. Miasto termomodernizuje szkoły

Trzy kolejne szkoły zostały poddane termomodernizacji w Rudzie Śląskiej. W ten sposób ocieplono budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Czarnym Lesie, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Chebziu. Przy tej okazji w ostatniej z placówek wymieniona zostanie jeszcze nawierzchnia placu szkolnego.

– Termomodernizacje dają efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, przez oszczędności na kosztach ogrzewania, po estetykę budynków. Zrealizowaliśmy już takie inwestycje w szeregu placówek oświatowych i konsekwentnie będziemy je przeprowadzać w pozostałych – mówi prezydent Grażyna Dziedzic

Jedną z placówek, które w ostatnim czasie przeszły termomodernizację, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w dzielnicy Czarny Las.

– W budynku wymieniono i docieplono pokrycie dachu, wyremontowano kominy, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz drzwi zewnętrzne, zamontowano oświetlenie elewacji. Okna zostały wymienione już wcześniej – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – Warto podkreślić, że kolorystyka budynku nawiązuje do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4, zmodernizowanej w 2014 r. i podobnie będzie w przypadku tegorocznej termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 18. Dzięki temu uzyskamy spójny wygląd placówek oświatowych w tej okolicy – dodaje.

 

Podobny zakres miała inwestycja w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w dzielnicy Bielszowice.

– W tym przypadku w ramach termomodernizacji zamontowana została także instalacja fotowoltaiczna, obejmująca 72 panele na dachu budynku. Zainstalowano również energooszczędne oświetlenie – mówi Piotr Janik.

Całościowy koszt trzech wymienionych inwestycji wyniesie ponad 4 mln złotych. Na dwie z nich władze miasta chcą pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

– Nasz wniosek obejmuje 8 placówek: ZSP 4 i ZSS 4 oraz Szkołę Podstawową nr 13, Gimnazjum nr 7 oraz Miejskie Przedszkola nr 25, 30, 31 i 43 – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Łączny koszt tych zadań według kosztorysów to 16,3 mln, a wnioskowane dofinansowanie to prawie 12,6 mln zł. Decyzję zarządu województwa powinniśmy poznać w najbliższym czasie – informuje.