Ruda Śląska. Nowe autobusy dla niepełnosprawnych

Cztery nowe pojazdy trafią do rudzkich ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne. Będą to trzy autobusy i jeden minibus. Uroczyste przekazanie kluczyków odbędzie się w najbliższy wtorek, 21 lutego, o godz. 10.00 na miejskim rynku.

– Pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych zostały zakupione w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Gdy tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął odpowiednie procedury, miasto złożyło wnioski na zakup 4 autobusów i 1 mikrobusu. PFRON podjął decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie 4 z 5 złożonych wniosków, łącznie na kwotę ponad 555 tys. złotych. Wkład własny miasta wyniósł z kolei blisko 500 tys. zł – dodaje.

Autobusy zasilą bazę Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego w strukturach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Z kolei mikrobus trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy, funkcjonującego w strukturach Ośrodka „Św. Elżbieta”.

– Cieszymy się bardzo z nowego autobusu – mówi Iwona Bukal, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza. – Ten, z którego korzystaliśmy do tej pory, jest zużyty i często musiał być oddawany do warsztatu. W związku z tym mieliśmy problem z dowozem dzieci do placówki. Nowy będzie służył głównie dzieciom na wózkach, które odbieramy z ich miejsc zamieszkania, przywozimy na zajęcia w szkole, a potem odwozimy do domu – wyjaśnia.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych obejmuje opieką 40 dzieci w wieku od 1. do 8. roku życia w ramach oddziału dziennego oraz 48 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 18 lat w ramach oddziału popołudniowego. Dzieci codziennie dowożone są na prowadzoną przez Ośrodek terapię i rehabilitację. Osoby starsze z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego znajdują pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy, działającym w strukturze Ośrodka Św. Elżbieta, który skupia 21 niepełnosprawnych. Mikrobus zapewni uczestnikom dojazd na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, a także dojazd do specjalistycznych ośrodków zdrowia.

Nowy autobus przyda się też z pewnością uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa. Z rehabilitacji aktualnie korzysta tam 130 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz z dysfunkcjami narządu ruchu. Obecnie ponad 60% uczestników WTZ wymaga ciągłego wsparcia w zakresie transportu.