Transfer zakończony powodzeniem

   • 300-tonowy dźwig podniósł i przeniósł ważący ponad 70 ton żelbetowy schron
  • Kolidował on z budowaną obecnie w Rudzie Śląskiej trasą N-S
  • Drogowcy przetransportowali go o 20 metrów i osadzili w nowej lokalizacji 

W mieście od niespełna dwóch miesięcy trwa budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota. Prace rozpoczęły się od przebudowy infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej. Jednym z elementów kolidujących z budowaną drogą był schron pozorno-bojowy.

– Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Pochodzący z 1938 r. schron jest dobrze zachowany. Posiada wszystkie elementy stalowego wyposażenia, takie jak dwudzielne drzwi pancerne czy zamknięcie pancerne strzelnicy r.k.m.

Schron został przeniesiony o 20 metrów na północ od dotychczasowego miejsca i osadzony na rodzimym gruncie przez specjalistyczny dźwig o udźwigu 300 ton. Z uwagi na pęknięcia muru osłaniającego właściwy schron, ta część konstrukcji została już przeniesiona w nowe miejsce przed kilkoma dniami.

 

– Teraz po przeniesieniu kapsuły cały obiekt zostanie przykryty ziemią, aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika – tłumaczy Maciej Szczerbowski z firmy Drogopol, która realizuje inwestycję w Rudzie Śląskiej.

Warto dodać, że w pobliżu znajduje się również duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy z jednej strony przebiegać będzie sama trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk” – Grupy Bojowej „Wirek”. Jej zadaniem była osłona od południa Rudy Śląskiej – Wirku i uzupełnienie obrony pomiędzy Punktem Oporu Nowy Bytom – Czarny Las a Punktem Oporu „Szyb Artura” w Kochłowicach.

Aktualnie budowany odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota będzie miał długość ponad 1 km. Inwestycja kosztować będzie ona ponad 48 mln zł.

 

– Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Sama ulica Kokota będzie przebudowywana na odcinku aż 400 m. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej – dodaje.

Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidują z planowaną budową.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd