Ratunek dla unikalnego układu torowego kopalni

 

AKTUALIZACJA: Z żalem zawiadamiamy, że impreza została ODWOŁANA z powodu wycofania zgody przez właściciela infrastruktury. Więcej informacji na stronie internetowej Organizatora.

Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia, w Rudzie Śląskiej odbędzie się pierwszy Pieronowy Zlot Drezynowy! Impreza zorganizowana zostanie na terenach KWK „Pokój” (wejście od ul. Kolejowej) w godzinach do 11.00 do 18.00. Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Entuzjastów Kolei.

– Pomysł imprezy powstał z chęci uratowania unikalnego układu torowego kopalni i pokazania innych możliwości jego wykorzystania – tłumaczy Janusz Gątarz, kolejarz i członek Towarzystwa Entuzjastów Kolei. – Tereny KWK „Pokój” mają potencjał, są w centrum Rudy Śląskiej. Układy torowe zachowane są prawie w całości z dwoma nastawniami mechanicznymi do prowadzenia ruchu kolejowego, w tym przypadku drezynowego. Mają doskonałą lokalizację i unikalną infrastrukturę, zagrożoną z powodu zamknięcia kopalni – dodaje.

W skrócie, drezyna kolejowa to lekki pojazd szynowy, który w zależności od napędu można porównać do roweru lub quada. Podczas imprezy będzie można się przejechać taką drezyną.

– Drezyn będzie około 10, od napędu spalinowego, przez elektryczny do ręcznych (napędzanych siłą mięśni) – zapowiada Janusz Gątarz. Udostępniona do zwiedzania zostanie też nastawnia, gdzie będzie można podejrzeć prowadzenie ruchu kolejowego.

Towarzystwo Entuzjastów Kolei jest stowarzyszeniem rejestrowym, działającym na rzecz poprawy funkcjonalności i dostępności transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem kolei. Ponadto organizacja stara się zapobiegać zjawiskom dekapitalizacji istniejącej infrastruktury i wykluczenia komunikacyjnego, popularyzować turystykę kolejową i wiedzę o historii i współczesności kolejnictwa oraz działa na rzecz ochrony zabytków dziedzictwa kolejowego.

Bilety w cenie 3 zł dla dzieci i 6 zł dla dorosłych będą sprzedawane w kasie, przed nastawnią kolejową Ruda Kopalnia Pokój, na przedłużonej ulicy Kolejowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd