Ruda Śląska. Plan na klimat

Ruda Śląska będzie miała pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć miasto przed skutkami zmian klimatu. Chodzi o takie zjawiska jak nawałnice, ekstremalne temperatury, czy zaburzenia cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu. Działania te zostaną ujęte w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

– Nasze oczekiwania dotyczące opracowania tego dokumentu są duże. Każdy z nas na własnej skórze odczuwa zmiany zachodzące w naszym klimacie, ponieważ to miasta i ich mieszkańcy są właśnie na nie najbardziej narażeni. Dlatego dobrze, że taki plan zawierający najważniejsze rozwiązania dla różnych klimatycznych zagrożeń powstanie w naszym mieście – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla 44 miast powstanie w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Będzie on zawierał propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu., dopasowanych do specyfiki poszczególnych miast i problemów, z którymi w zakresie zmian klimatu muszą się mierzyć.

– Nie jest tajemnicą, że w przypadku Rudy Śląskiej – patrząc z perspektywy zmian klimatu – największe problemy są związane z zaburzoną gospodarką wodną, na którą wpływają szkody górnicze oraz z zanieczyszczeniami powietrza, spowodowanymi niską emisją. To właśnie tym problemom chcemy przeciwdziałać, a Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu ma nam w tym pomóc – zastrzega wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Rozwiązania, które dzięki sporządzonemu MPA zostaną wdrożone, obejmować będą działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość wpływu zmian klimatu na mieszkańców oraz przyczyniające się do wzrostu odpowiedzialności społeczeństwa. Ponadto MPA zawierać będzie wytyczne co do zmian organizacji miasta, obejmujące kwestie planowania przestrzennego czy efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi, i kwestie techniczne, czyli twarde inwestycje dotyczące np. rozbudowy systemu ochrony przeciwpowodziowej czy zielone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

– Celem nadrzędnym MPA jest przygotowanie władz miast i ich mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu i ich skutki. Tym samym przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców – tłumaczy dr Janusz Krupanek, kierownik zespołu ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Opracowanie MPA pozwoli także sięgnąć po zewnętrzne środki finansowe na różnego rodzaju projekty z zakresu ochrony środowiska.

– Dokument ten będzie swego rodzaju paszportem umożliwiającym aplikację o środki unijne, ale również i krajowe. Co ważne, będzie to także dotyczyło przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych – wylicza Krzysztof Mejer.

Prace nad opracowaniem MPA, które właśnie się rozpoczynają, będą konsultowane z mieszkańcami. W Rudzie Śląskiej takie warsztaty zaplanowano na wrzesień tego roku. Zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić w III kwartale 2018 r.