Ruda Śląska z kolejnym dofinansowaniem unijnym

 

Tym razem władze miasta pozyskały ponad 4,3 mln zł na rozwój e-usług z zakresu geodezji i kartografii. Z pieniędzy tych powstanie system, dzięki któremu mieszkańcy lub inwestorzy będą mogli sprawy związane z udostępnieniem kopii map czy wypisami z ewidencji gruntów i budynków załatwić bez wychodzenia z domu.

– Wszystko odbywać się będzie przez Internet: złożenie wniosku, wykonanie przelewu i odbiór potrzebnego dokumentu lub mapy – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. Miasto zadanie to chce zrealizować do 2020 r.

Rudzki projekt znalazł się w gronie 11 wniosków objętych dofinansowaniem. Przyznane ono zostało w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014–2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Cała inwestycja kosztować ma ponad 5,1 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść ponad 4,3 mln zł.

– Rozwijanie e-administracji to jedno z zadań, które chcemy realizować w naszym mieście w ramach smart city. Sprawne i szybkie załatwianie spraw urzędowych to bowiem jeden z wyznaczników przyjaznego i inteligentnego miasta – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

To właśnie wygoda i oszczędność czasu będą najważniejszymi korzyściami dla klientów systemu, który zamierza wdrożyć miasto.

– Istota jego funkcjonowania będzie prosta. Za pomocą portalu internetowego mieszkaniec będzie mógł wskazać działkę lub zaznaczyć interesujący go obszar miasta, a następnie wybrać dokument, którego potrzebuje, np. kopia mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Następnie, po dokonaniu przelewu internetowego, będzie mógł pobrać zamówiony dokument – wylicza Grzegorz Ogórek, geodeta miasta.

– Co ważne, dla większości operacji nie będzie potrzeby zakładania profilu zaufanego, co powinno jeszcze ułatwić korzystanie z systemu. Docelowo część usług realizowanych za pomocą tego portalu będzie miało również swoją wersję mobilną – dodaje.

Narzędzie, które wdrożyć chce miasto, powinno ucieszyć także inwestorów. Mowa tu zarówno o przedsiębiorcach, jak również o drobnych inwestorach np. budujących dom.

– Dzięki naszemu rozwiązaniu osobom tym odpadnie część wizyt w urzędzie, ponieważ potrzebne dokumenty z zasobu kartograficznego i geodezyjnego miasta uzyskają przez Internet. W ten sposób przyspieszony zostanie cały proces uzyskiwania wszelakich zgód i pozwoleń niezbędnych przy realizacji inwestycji – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Uruchomienie e-usług to także oszczędności dla samego urzędu miasta. Oprócz zwiększenia efektywności pracy zmniejszą się również koszty związane z zakupem papieru.

– Samych spraw z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennych realizujemy ok. 37 tysięcy – wylicza Michał Pierończyk.

Miasto swój projekt zamierza realizować w latach 2018–2020. Kluczowym i zarazem najbardziej czasochłonnym jego elementem będzie część analityczna. Chodzi o aktualizację oraz integrację danych geoprzestrzennych z innymi tego typu danymi znajdującymi się w innych bazach, np. PESEL czy księgi wieczyste.

– Obecnie w przypadku wątpliwości dane te są weryfikowane „ręcznie” poprzez pracownika, który sprawdza je w odpowiednich bazach. Dzięki realizacji naszego projektu nie będzie już takiej potrzeby – tłumaczy Grzegorz Ogórek.

Jak podkreślają rudzcy samorządowcy wdrożenie e-usług nie zamyka „tradycyjnej” ścieżki uzyskiwania potrzebnych dokumentów.

– Osoby, które będą chciały złożyć papierowy wniosek i w takiej samej formie otrzymać wnioskowany akt urzędowy, będą mogły z takiego rozwiązania swobodnie korzystać – zastrzega wiceprezydent Pierończyk.

Miasto w ramach rozstrzygniętego konkursu na dofinansowanie starało się także o środki na inny projekt z zakresu e-administracji – budowę centralnej platformy e-usług, dzięki której mieszkańcy mogliby m.in. dokonywać elektronicznych płatności m.in. za podatek od nieruchomości, od środków transportowych czy opłaty za śmieci czy posiadanie psa.

– Projekt został pozytywnie oceniony. Niestety nie znalazł się on na liście projektów wybranych do dofinansowania ze względu na ograniczoną pule środków przewidzianych w naborze. Teraz czekamy na dokładne uzasadnienie i po jego analizie będziemy na podstawie zapisów regulaminu konkursu składać stosowny protest w tej sprawie – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Od początku perspektywy finansowej na lata 2014–2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 300 mln zł na realizację 38 projektów. Aktualnie na ocenę czeka 18 wniosków na łączną kwotę ok. 54 mln zł.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd