Jeden z najbardziej interesujących przykładów zagospodarowania dworcowej

 

Trwa kompleksowa rewitalizacja zabytkowego dworca w Rudzie Śląskiej – Chebziu, który po remoncie będzie również pełnił funkcję biblioteki. Wykonano już roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, w trakcie czyszczenia jest jego elewacja. Już jesienią tego roku znajdzie się tam główna siedziba miejskiej biblioteki, powstanie też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking. Na warty ponad 8 mln zł projekt „Stacja Biblioteka” miasto pozyskało 6,5 mln zł unijnego dofinansowania.

– Przejmując budynek dworca wiedzieliśmy, że nie wystarczy jego wyremontowanie, ale kluczowy będzie pomysł na takie wykorzystanie obiektu, aby to miejsce „żyło” – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Jestem przekonana, że jesienią zobaczymy jeden z najbardziej interesujących przykładów zagospodarowania dworcowej przestrzeni w kraju – dodaje.

Kompleksowa rewitalizacja dworca polega przede wszystkim na adaptacji wnętrza budynku pod bibliotekę. W tym celu w głównej hali budynku dworca powstanie stalowa antresola ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały biblioteczne oraz będzie się mieścić czytelnia. Na końcu holu głównego przy wykorzystaniu przeszkleń wydzielona zostanie przestrzeń pod wypożyczalnie, tam też będzie się znajdowało wejście na antresolę. Ponadto projekt przebudowy dworca zakłada utworzenie sali animacyjnej, która będzie przystosowana do realizacji spotkań i prelekcji.

Niewątpliwie jedną z atrakcji odnowionego gmachu dworca będzie „bibliogród”.

– To przestrzeń, która utworzona zostanie na zewnątrz budynku. Znajdzie się tam zieleń oraz drobne elementy architektury. Czytelnicy korzystając z biblioteki będą również i tam mogli spędzić wolny czas z książką w ręku – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. Ponadto w ramach inwestycji w budynku dworca powstanie także zaplecze administracyjno-biurowe biblioteki. Natomiast z tyłu dworca utworzony zostanie parking na 48 samochodów.

Zachowana zostanie też główna funkcja dworca związana z obsługą pasażerów. W budynku wybudowane zostaną całkowicie nowe ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane również do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo część holu głównego zaadaptowana zostanie pod kawiarnię. Koszt rewitalizacji dworca to ponad 8 mln zł, w marcu br. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał miastu na tę inwestycję 6,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

– Wykonano już roboty rozbiórkowe w zakresie ścian, stropów, jak i posadzek w głównej hali dworca. Wybudowano też większość ścian działowych oraz naprawiono konstrukcję zdegradowanych ścian i elementów konstrukcyjnych stropodachów. Przygotowane zostały również elementy posadowienia konstrukcji antresoli w nawach bocznych. Obecnie trwa czyszczenie elewacji i inne prace zewnętrzne, powstają też instalacje wewnętrzne – wylicza Piotr Janik. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na październik. Później nastąpi wyposażanie obiektu i przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby, co zajmie około 2 miesięcy.

Rewitalizacja dworca w Chebziu jest możliwa dzięki wykupieniu obiektu przez miasto od PKP. Transakcja miała miejsce w ostatnich dniach 2016 r. i kosztowała rudzki samorząd blisko 1 mln zł. Zespół stacyjny w Chebziu został wybudowany pod koniec XIX wieku. Na planach z 1901 roku widnieje już ukształtowany zespół zabudowań, w skład którego wchodzą: budynek główny, poczta, administracja, warsztat i zabudowania peronu Chebzie-Wirek. W latach 1900–1902, a następnie 1902–1906 nastąpiła dalsza rozbudowa i przebudowa dworca. Najbardziej charakterystycznym elementem zabudowań stacyjnych w Chebziu jest budynek dworca kolejowego. Jego elewacja została wykonana w formie pseudo muru pruskiego, założonego na ruszcie stalowym wypełnionym cegłą licową.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd