Ruda Śląska. Proekologiczne ogrzewanie

Wzrosną poziomy dofinansowań do wymiany starego ogrzewania na przyjazne dla środowiska. Tak zdecydowali dziś na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic rudzcy radni. Będzie można też otrzymać dopłaty do zakupu kotłów na pellet, które dotychczas nie znajdowały się w katalogu dotacji. W mijającym roku magistrat rozliczył 74 wnioski o dofinansowanie proekologicznych inwestycji grzewczych. Dzięki nim udało się zmniejszyć emisję pyłu zawieszonego o ponad 1,9 tony, a dwutlenku siarki o prawie 1,2 tony.

– Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, jak poważnym problemem w naszym regionie jest zanieczyszczenie powietrza, spowodowane tzw. niską emisją – mówi prezydent Grażyna Dziedzic, która zgłosiła projekt przyjętej przez Radę Miasta uchwały określającej regulamin dofinansowania inwestycji związanych z zmianą systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych. – Dlatego wprowadzamy nowe rozwiązania i w miarę możliwości zwiększamy dofinansowanie dla wybierających ekologiczne ogrzewanie – zaznacza.

Pierwsza zmiana w regulaminie dotyczy rozszerzenia katalogu systemów ogrzewania proekologicznego o kotły na pellet – materiał opałowy ze sprasowanych odpadów drzewnych.

 

– Pellet obecny jest na naszym rynku od kilku lat i sprawdził się na tyle, że polscy producenci produkują już wykorzystujące go kotły. Dlatego wprowadzamy to rozwiązanie do regulaminu – tłumaczy Eugeniusz Malinowski, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. Wcześniej katalog obejmował ogrzewanie gazem, olejem opałowym, energią elektryczną czy niskoemisyjnymi kotłami węglowymi oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Podwyższeniu ulegają górne limity dofinansowania.

– Dla budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego kwota ta rośnie z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł. Z kolei dla budynków wielorodzinnych wprowadzamy zróżnicowanie zależnie od liczby lokali – informuje Eugeniusz Malinowski. I tak w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania będzie wynosił 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł. Dotychczas dla budynków wielorodzinnych obowiązywał jeden limit w wysokości 5 tys. zł.

Kolejna zmiana dotyczy podwyższenia wymogów dla kotłów na paliwo stałe do 5 klasy według kryteriów zawartych w normie EN 303-5:2012.

– Przechodząc na najwyższą, 5 klasę normy wychodzimy naprzeciw regulacjom spodziewanym w przygotowywanej przez marszałka województwa śląskiego uchwale antysmogowej – mówi Eugeniusz Malinowski.

 


W regulaminie wprowadzono też warunek, że ubiegające się o dotację osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą posiadać jakiegokolwiek zadłużenia względem miasta.

Dofinansowaniem objęte są nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii – zakup nowej pompy ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania. Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Kwota dofinansowania wynosi 70% nakładów poniesionych nakładów, jednak nie więcej niż wymienione wyżej limity.