Ruda Śląska. Reagujesz – ratujesz

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej codziennie patrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Oprócz częstowania potrzebujących gorącą herbatą i zupą motywują ich do skorzystania z Noclegowni Miejskich, a pracownicy socjalni dodatkowo rozeznają sytuację życiową bezdomnych i proponują pomoc w  wyjściu z trudnej sytuacji życiowej.

– Okres zimowy i silne mrozy, które w ostatnim czasie nam towarzyszą, są poważnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, które z różnych powodów nie chcą skorzystać z noclegowni – mówi Anna Szymańska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Robimy wszystko, by chronić takie osoby. Zwracamy się także z apelem do wszystkich mieszkańców, by nie lekceważyli widoku osoby bezdomnej. Być może to właśnie nasza reakcja uratuje komuś życie – apeluje.

Osoby bezdomne najczęściej znajdują schronienie na terenie placyków gospodarczych, piwnic, klatek schodowych, altan oraz nieużytków. Sytuacje, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu bezdomnych można zgłaszać pod numerami: 986 – Straż Miejska, 987 – infolinia dla osób bezdomnych, 997 – Policja, 800 158 800 – Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz 112 – służby ratownicze. Pomocy bezdomnym mężczyznom w Rudzie Śląskiej udzielają też pracownicy socjalni Działu Klubu Integracji Społecznej, mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Bytomiu.

Straż Miejska w grudniu ubiegłego roku w sprawach związanych z bezdomnością interweniowała 65 razy. 49 osób odprowadzonych zostało do izby wytrzeźwień, 4 do noclegowni, zaś 12 osób przekazano Zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Większość interwencji to odpowiedź na  zgłoszenia mieszkańców.